SETCLMV อีกหนึ่งดัชนีที่น่าสนใจ…

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศจำนวนมาก จากตัวเลขของทางฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้จากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 126 บริษัท เป็น 238 บริษัท โดยมูลค่าการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ CLMV สูงขึ้นเกือบ 3 เท่าในช่วง 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะยังเติบโตได้อีก จึงเป็นที่มาของดัชนี “SETCLMV”

กลุ่มประเทศ CLMV น่าสนใจอย่างไร ?

SETC

กลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตโดดเด่น ซึ่งมีความน่าสนใจดังนี้…

 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
 2.  มีแรงงานวัยทำงานจำนวนมาก…ทำให้ค่าแรงงานไม่สูงมากนัก
 3.  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าจำนวนมหาศาลที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 4.  CLMV ถือเป็นประเทศหน้าด่านที่เชื่อมต่อไปยังตลาดการบริโภคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง จีนและอินเดีย รวมถึงเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นช่องทางการสัญจรทางการค้าที่สำคัญของโลก

ดัชนี SETCLMV คืออะไร ?

SET CLMV Exposure Index หรือดัชนี SETCLMV เป็นดัชนีที่รวบรวมบริษัทจดทะเบียนของไทย ที่มีการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดดเด่น

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้น…

 • มีสัดส่วนรายได้จาก CLMV ต่อรายได้รวมของบริษัทอย่างน้อย 10%
 • มูลค่ารายได้จาก CLMV อย่างน้อย 100 ล้านบาท
 • มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท
 • มีสัดส่วนการกระจายหุ้นอย่างน้อย 20%

ประโยชน์ของ SETCLMV มีอะไรบ้าง ?

 • เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยสามารถลงทุนผ่านหุ้นไทยที่มีสภาพคล่องและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย
 • บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศ CLMV เป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 • ใช้สร้างเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนและใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ที่มา : www.set.or.th

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SETCLMV

เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนรายชื่อหุ้นในดัชนี SETCLMV เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน โดยเราสามารถติดตามรายชื่อหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ หรือสามารถดูได้จาก Application Streaming ใน Smart Phone ของท่าน เพียง login เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู Watch  แล้วไปที่หัวข้อ SET  เลือก .SETCLMV ก็จะปรากฏรายชื่อหุ้นดังภาพ…

1

หากต้องการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV แต่อยากมีสภาพคล่องและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนี SETCLMV ก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดี แต่อย่างไรการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ…

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น