มารู้จักกับ SET50 และ SET100 กัน…

สิ่งที่คนเล่นหุ้นทุกคนควรรู้จักก่อนเริ่มซื้อหุ้นนั่นก็คือ “ดัชนี”หรือ “Index” ซึ่งเป็นก็มีหลายดัชนี…เรามาทำความรู้จักคำว่า “ดัชนี” หรือ “Index” กันก่อนค่ะ

ดัชนี คือ การคำนวณค่าทางสถิติเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราสนใจ

ดังนั้น ดัชนีราคาหุ้น หรือ SET Index ก็คือ ดัชนีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ (ไม่นับรวมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP นานเกิน 1 ปี) โดยทั่วไปเรามักใช้ดัชนีราคา SET50 และ SET100 ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET เนื่องจากดัชนีราคา SET50 และ SET100 คัดเลือกมาจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 และ 100 อันดับแรก ซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อดัชนี SET อยู่ไม่น้อย จากข้อมูลด้านล่างตั้งแต่ปี 2007 – ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าดัชนีราคา SET SET50 SET100 ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันจนเกือบจะเป็นเส้นเดียวกันด้วยซ้ำ นั่นหมายความว่า ดัชนีราคา SET50 SET100 เปรียบเหมือนตัวแทนของดัชนี SET นั่นเอง

ssss

กราฟรายเดือนตั้งแต่ ม.ค. 2007 – พ.ย. 2018

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นใน SET50 และ SET100

ดัชนีราคา SET50 Index
ดัชนีที่ใช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก

ดัชนีราคา SET100 Index
ดัชนีที่ใช้แสดงระดับราคาหุ้นสามัญ 100 ตัว โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก

เกณฑ์ในการคัดเลือกของหลักทรัพย์ที่จะอยู่ใน SET50 และ SET100 มีดังนี้

  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ
  • มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
  • SET50 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก
  • SET100 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก

set

…การคำนวณหุ้นเข้า – ออก SET50 และ SET100 จึงส่งผลให้ ราคาหุ้นมักมีการปรับตัวขึ้น/ลง ในระยะสั้น จากมุมมองของนักลงทุนเชื่อว่าหุ้นตัวไหนที่ถูกปรับออกนั้นจะมีแรงขายจากหุ้นตัวนั้นๆ ออกมาในทางกลับกัน…หุ้นตัวไหนที่ถูกเพิ่มก็จะมีแรงซื้อหุ้นตัวนั้นๆ ส่งผลให้ราคาปรับขึ้น รวมทั้งการปรับพอร์ตของกองทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนกับดัชนี SET50

ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index  มีประโยชน์อย่างไร 

  • นำไปใช้ในการอ้างอิงสำหรับกองทุนรวมดัชนีทีมีการลงทุนเลียนแบบดัชนีอ้างอิง (ฺBenchmark) เนื่องจากกองทุนประเภทนี้จะเน้นการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี โดยดัชนีอ้างอิงที่มักใช้กันคือ SET50 หรือ SET100 Index นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อออก DW หรือ Futures Option
  • เป็นเครื่องชี้วัดผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยเปรียบเทียบระหว่างดัชนี SET50 , SET100 กับพอร์ตของนักลงทุน

สามารถดูรายชื่อหุ้นใน SET50 Index และ SET100 Index ได้จากที่ไหน ?

เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนรายชื่อหุ้นใน SET50 และ SET100 เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน โดยเราสามารถติดตามรายชื่อหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ หรือสามารถดูได้จาก Application Streaming ใน Smart Phone ของท่าน เพียง login เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนู Watch  แล้วไปที่หัวข้อ SET  เลือก .SET50 , .SET100  ก็จะปรากฏรายชื่อหุ้นดังภาพ

set50

หากต้องการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี มีสภาพคล่องสม่ำเสมอ หุ้นที่ถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี SET50 หรือ SET100 ก็ถือเป็นการคัดกรองคร่าวๆ ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ คัดเลือกมาให้ท่าน แต่อย่างไรการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ…

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

3 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. Chairoj P.

    เรื่อง CG ไม่นำมาพิจารณาในการคัดเลือกหุ้นด้วยหรือครับ แสดงว่า บมจ. ใน Set 100, 50 ไม่ต้องมีสัญลักษณ์ CG Report เพียงแต่ดูที่ Market Cap. และสภาพคล่องก็เพียงพอแล้วหรือไม่ครับ

แสดงความคิดเห็น