ชำระเงินค่าจองอบรมผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทำอย่างไร ?

**ลูกค้าสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองอบรม…คลิกที่นี่**

รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม

  • กรอก ชื่อ – นามสกุล
  • Ref 1  ระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 : สำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ระบุเป็น เลขบัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก

กรณีที่ 2 : สำหรับบุคคลทั่วไป ระบุเป็น เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

 

  • Ref 2  ระบุหมายเลขอ้างอิง เป็น “รหัสการจองสัมมนานั้นๆ” 
    สำหรับชำระเงินเข้าร่วมโครงการ เดอะ สต๊อก มาสเตอร์ ๒๕๖๐ เป็นรหัส “1092017999” พร้อมทั้งระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการชำระ
    จากนั้นดำเนินการชำระเงินได้เลยค่ะ

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น