SBL Monthly Update – Oct 16

Cover - Oct

มูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก (SET index) โดยรวม 10 เดือน (YTD) ปรับตัวสูงขึ้นอีกกลับมาที่ระดับเฉลี่ย 50,677 ล้านบาทต่อวัน สถานการณ์ภาวะตลาดยังคงผันผวนและเคลื่อนตัวในทิศทาง sideway เป็นไปตามความกังวลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน ต.ค. ตามมาด้วยห้วงเวลาแห่งการไว้อาลัย ต่อเนื่องด้วยการเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย event ใหญ่อย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะที่มูลค่าขายชอร์ตเฉลี่ยรายวันมีการปรับตัวขึ้นมาอีกที่ 1,060 ล้านบาทต่อวัน ส่งผลต่อ % ขายชอร์ตเทียบการซื้อขายบนกระดานหลักโดยรวมที่ขยับอีกเป็น 2.09% จากระดับ 2.05% เมื่อเดือนก่อนหน้า

มูลค่าการซื้อขายตลาดรวมและขายชอร์ตรายวัน/ สัดส่วนเทียบมูลค่าตลาดรวม

Table 1

Graph 1 Graph 2

ตัวเลขธุรกรรม SBL รายเดือน ต.ค. 59 SET index มีความผันผวนดิ่งลงไปปิดต่ำสุดที่ระดับ 1,406.18 จุด แล้วกลับตัวมายืนแถวโซน 1,500 จุดอีกครั้งหลังเหตุการณ์มีความชัดเจน ภาวะตลาดดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนถึง 61,456 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าขายชอร์ตเฉลี่ยรายวันได้ขยับตัวสูงขึ้นเป็นระดับเฉลี่ย 1,476 ล้านบาทต่อวัน และเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจึงพบว่า ต.ค. 59 มีมูลค่าขายชอร์ตรวมสูงสุดตั้งแต่เริ่มมีธุรกรรม SBL ในไทย หรือเรียกได้ว่า All time high อีกครั้งหลังจากที่เดือน ก.ย. 59 ได้เกิด all time high ครั้งก่อนหน้ามาแล้ว กับมูลค่าการขายชอร์ตรวมในเดือน หรือกระทั่งยอดขายชอร์ตรายวันที่สูงถึง 5,410 ล้านบาท (12 ต.ค. 59) และ 5,373 ล้านบาท (13 ต.ค. 59) ตามลำดับ ด้าน % ขายชอร์ตเทียบการซื้อขายบนกระดานหลักจึงกลับมายืนระดับที่ 2.40% ที่แม้มูลค่าขายชอร์ตจะสุงแต่มูลค่าซื้อขายบนกระดานหลักกลับสูงกว่า

Table 2

มาดูตัวเลขธุกรรมย้อนหลัง 12 เดือนกันบ้าง ตลาดชอร์ตยังมีตัวเลขการชอร์ตที่มีพัฒนาการเติบโต โดย % ขายชอร์ตเทียบการซื้อขายบนกระดานหลักยืนที่ระดับ 2.40% แสดงถึงยอดชอร์ตที่ยังแข็งแรงจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและภาวะตลาดที่ผันผวน ในขณะที่มูลค่าการขายชอร์ตเฉลี่ยรายวันก็ออกมาสอดคล้องกันที่ 1,476 ล้านบาทต่อวัน ถือเป็นระดับ all time high ทำสถิติต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว

Chart 1 Chart 2

Chart 3

มาดูข้อมูล 10 อันดับมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดทั้งมูลค่าขายชอร์ตและ % การขายชอร์ตบ้าง KBANK กลับมาทวงแชมป์ขายชอร์ตของเดือน ต.ค.59 นี้ด้วยมูลค่าขายชอร์ตรวมทั้งเดือนที่ 6,037 ล้านบาท ด้าน PTT อันดับที่ 1 เดือนก่อนยังมีมูลค่าขายชอร์ตขึ้นทำเนียบมาติดอันดับที่ 2 ด้วยระดับการชอร์ต 4,051 ล้านบาท ความผันผวนจากช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยและความชัดเจนจากปัจจัยทางภายในและภายนอกต่างๆ รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆที่นักลงทุนยังคงหาจังหวะทำกำไรกับขาลงเมื่อเกิดการขยับตัวขึ้นของราคาหุ้นที่เร็วจนเกินไป

ในขณะเดียวที่ด้านอันดับ % การขายชอร์ตสูงสุดมาก็ยังเป็น KBANK ที่ควบอันดับคู่กันไป ด้วยระดับการชอร์ต 10.87% ตามมาด้วย PTT ที่มีการชอร์ต 8.55% ยืนยันถึงภาพการชอร์ตที่สอดคล้องกันในหุ้นตัวใหญ่ได้เป็นอย่างดี

Chart 4 Chart 5

5 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดและทิศทางย้อนหลัง 12 เดือน

Graph 3

และภาพสุดท้ายกับ 5 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดและทิศทางย้อนหลัง 12 เดือน เห็นได้ชัดเจนว่าภาพของการชอร์ตเริ่มกลับตัวกันในเดือน ส.ค. และเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องมายังเดือน ต.ค. (และยังคงสอดคล้องกับตัวอื่นๆที่ในอันดับถัดไป) และแม้ทิศทางการลงทุนจากสถานการณ์ปัจจุบันจะยังรอความชัดเจนอีกหลายประเด็นจนเกิดการ sideway ในกรอบแคบ กลยุทธการลงทุนจากนี้จึงยังต้องจับตาดูกันอย่างต่อเนื่อง

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น