SBL Monthly Update – Aug 16

Cover - Aug

มูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก (SET index) โดยรวม 8 เดือนยังคงอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 48,724 ล้านบาทต่อวัน fund flow ที่ไหลเข้าภูมิภาคแม้ภาพจะชะลอตัวแต่ก็ยังไม่ถึงกับมีทิศทางไหลกลับอย่างชัดเจน ในขณะที่มูลค่าขายชอร์ตเฉลี่ยรายวันขยับตัวลงต่อเป็น 953 ล้านบาทต่อวัน ทำให้ % ขายชอร์ตเทียบการซื้อขายบนกระดานหลักลดลงตามมาเป็น 1.96% จากเดือนที่แล้ว

มูลค่าการซื้อขายตลาดรวมและขายชอร์ตรายวัน/ สัดส่วนเทียบมูลค่าตลาดรวม

Table 1

Graph 1 Graph 2

ตัวเลขรายเดือน ส.ค. 59 ตามสภาวะตลาดที่ SET index ที่ยืนระดับอยู่โซน 1,550 จุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนที่ 59,209 ล้านบาทซึ่งเป็นระดับที่ยังค่อนข้างสูง ทั้งเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิิอย่างต่อเนื่องแม้จะดูชะลอลงก็ตาม การชอร์ตจึงดูเริ่มกลับตัว สังเกตได้จากมูลค่าขายชอร์ตเฉลี่ยรายวันที่เพิ่มขึ้นลงจากเดือน ก.ค. 59 มายืนที่ระดับเฉลี่ย 835 ล้านบาทต่อวัน ในขณะที่ % ขายชอร์ตเทียบการซื้อขายบนกระดานหลักก็กลับมาที่ 1.41%

Table 2

ตัวเลขย้อนหลัง 12 เดือน แสดงให้เห็นภาพชัดขึ้นตลาดชอร์ตเริ่มมีการกลับตัว % ขายชอร์ตเทียบการซื้อขายบนกระดานหลักเริ่มกลับตัวมาที่ 1.41% ซึ่งแสดงถึงยอดชอร์ตที่เริ่มกลับมา ในขณะที่มูลค่าการขายชอร์ตเฉลี่ยรายวันก็มีทิศทางปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาที่เฉลี่ย 835 ล้านบาทต่อวัน คงต้องจับตาดูกันต่อกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน

Chart 1

Chart 2

Chart 3

มาในส่วนของ 10 อันดับมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดทั้งมูลค่าขายชอร์ตและ % การขายชอร์ต ตัวที่ครองแชมป์อย่างต่อเนื่องยังคงเป็น KBANK ด้วยมูลค่าขายชอร์ตรวมทั้งเดือนที่ 3,228 ล้านบาท ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง PTT ร่วม 1,600 กว่าล้านบาท จากราคากลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ยังอยู่ท่ามกลางภาวะกดดันจากภาพเศรษฐกิจมหภาคของไทยเราและแนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ยังคงไม่มีทิศทางลดลง (อาจลดลงบ้างในบางกลุ่มสินเชื่อจากการขายลูกหนี้ออกไป) ยอดชอร์ตจึงยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน ส.ค. 59 ที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน KBANK ก็รั้งอันดับ % การขายชอร์ตสูงสุดที่ระดับ 7.24% ที่สอดคล้องกับมูลค่าการขายชอร์ตข้างต้น ก็เป็นตัวแทนสะท้อนความกังวลในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

Chart 4 Chart 5

5 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดและทิศทางย้อนหลัง 12 เดือน

Graph 3

เดือน ส.ค. 59 ที่ผ่านมา แม้ว่าภาพรวมของการขายชอร์ตจะปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากเดือน ก.ค. 59 แต่ดูเหมือนว่าการไปต่อดัชนี SET จะเริ่มถึงทางตัน หุ้นหลายกลุ่มเริ่มเห็นการล็อคขายทำกำไรออกมาและเปลี่ยนกุล่มเล่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขายชอร์ตในกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนให้ไปต่อก็ยังมีให้เห็น เมื่อไปต่อไม่ได้คงมีแต่ทรงกับทรุด กระนั้น fund flow จากนักลงทุนต่างชาติที่ยังไม่ไหลกลับไป ก็ยังคอยพยุงดัชนี SET ให้อยู่เหนือระดับ 1,500 ได้ แม้เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะสิ้นสุดรอบในวันใดก็ตาม …

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น