มารู้จักกับ…การออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan (SAP)

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆ เดือน เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์…

ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ SAP001, DCA, VA โดยทั้ง 3 กลยุทธ์มีการบริหารการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการเลือกจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุน การกระจายเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสัญญาณซื้อขาย ผ่านระบบการบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ Bualuang iProgramTrade ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตนเอง

SAP 001 (Stock Accumulation Plan)

Stock Accumulation Plan หรือ SAP001 จะเน้นการดูปัจจัยพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการช่วยจับจังหวะการเข้าซื้อหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 ที่มีผลการดำเนินงานเป็นบวก และมีแนวโน้มการเติบโต ซึ่งจะไม่เน้นการทำกำไรในช่วงสั้นๆ แต่เน้นการสะสมหุ้นที่มีแนวโน้มดีกว่าตลาด รวมทั้งยังบริหารความเสี่ยงด้วยการเข้าซื้อ BMSCITH* ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF (Exchange-Traded Fund) อีกด้วย…อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

sap001_1

DCA (Dollar-Cost Averaging)

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือ เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ การลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน ซึ่งการลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคา…ว่าจะขึ้นจะลงยังไง!! โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายเดือนและที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

VA (Value Averaging)

VA (Value Averaging)  หรือ การควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุน เป็นกลยุทธ์การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่อยอดมาจาก Dollar-Cost Averaging (DCA) ซึ่งเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน…ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว…กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ตมีเงินสดคงเหลือสะสมไว้ และสามารถนำไปซื้อหลักทรัพย์ได้ในภายหลังเมื่อราคาปรับตัวลดลง โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายงวด และที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!!  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

* BMSCITH  และ  BSET100 เป็นกองทุนรวม ETF  โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุน…

 • ขั้นต่ำที่ 10,000 บาท/เดือน หรือมากกว่าโดยการเพิ่มขั้นละ 10,000 บาท/เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30%
 • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ราย 2 ปี โดยชำระเดือนแรกของรอบการลงทุน (เงินลงทุนต่อเดือน + 1,070 บาท)

sapdcava

บุคคลทั่วไป (ลูกค้าใหม่) 

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 001 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ DCA 001 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ DCA 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ VA 001 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ 

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ VA 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ 

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง (ลูกค้าเก่า) 

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ SAP 001 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ DCA 001 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ DCA 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ VA 001 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ 

สมัครแบบฟอร์มคำขอใช้บริการกลยุทธ์ VA 002 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้…

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”
 • สำเนาหน้า Bookbank ธนาคารกรุงเทพ 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพื่อใช้ตัดบัญชี” / อีก 1 ชุด “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง ( 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ) หรือส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่การตลาด ค้นหาที่อยู่ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ทุกสาขา

หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 02 618 1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

16 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. neung

  กรอกเอกสารสมัคร SAP แล้วอื่นเอกสารที่ไหนได้บ้างครับ

  1. OIC

   เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง ( 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 )
   หรือส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้โดยตรงค่ะ

 2. อรวรรณ

  ขอถามค่ะ
  1ลงทุนอย่างน้อยเดือนล่ะ1หมื่น อันนี้คือบังคับต้องลงทุกๆเดือนตลอดไป หรือว่าเดือนนี้มีเงินก็ลง เดือนหน้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องลงก็ได้
  2เดือนนี้ลง1หมื่น เดือนที่2 ,3 ไม่ลง เดือนที่4 ลง6หมื่น อย่างนี้ได้มั้ยค่ะ

  1. OIC

   การลงทุนนั้นเป็นการลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาทนะคะ ทั้งนี้การระบบตัดเงินไม่เจอ 2 ครั้ง (2 เดือน) ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติค่ะ

 3. อรวรรณ

  แล้วลงทุนไปซักพักเราหยุดลงทุนได้มั้ย แต่ไม่ถอนคืน คือรอเอาปันผลอย่างเดียวไม่เพิ่มทุนได้มั้ย

  1. OIC

   หากต้องการยกเลิกระบบการลงทุนอัตโนมัติสามารถแจ้งยกเลิกได้ค่ะ หรือหากระบบตัดเงินไม่ผ่าน 2 เดือนจะยกเลิกอัตโนมัตินะคะ หุ้นจะคืนกลับเข้าพอร์ตค่ะ

   1. อรวรรณ

    หุ้นคืนกลับเข้าพอร์ต แล้วเราจะได้กำไรหรือได้ปันผลต่อไปมั้ยค่ะ

    1. OIC

     เนื่องจากการลงทุนด้วยระบบอัตโนมัติ SAP นั้นลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบัญชีนั้นได้ เพราะอยู่ในการทำงานของระบบ SAP
     ทั้งนี้หากระบบตัดเงินลงทุนต่อเดือนไม่ผ่าน 2 ครั้ง (2 เดือนติดต่อกัน) ระบบ SAP จะทำการยกเลิกอัตโนมัติ
     บัญชีหุ้นที่เคยซื้อด้วย Robot (บัญชี SAP)นั้นจะถูกยกเลิก และคืนกลับมาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่การตลาด โดยท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้เท่านั้น หรือหากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายเองทางอินเตอร์เน็ตจะต้องยื่นเอกสารแบบคำขอซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม โดยส่งมาดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านนะคะ

   2. อรวรรณ

    หุ้นจะคืนกลับเข้าพอร์ต? คือกลับเข้าในชื่อว่าหุ้นของอะไรค่ะ เพราะการลงทุนตัวนี้ ลงในหุ้นหลายๆตัว

    1. OIC

     หุ้นที่เคยซื้อโดยระบบ SAP ค่ะ ตามกลยุทธ์ที่ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็น SAP001, DCA, VA โดยหากลูกค้าสมัครใช้บริการ SAP ระบบซื้อหรือขายหุ้นตัวใดเข้าพอร์ต ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก รวมพอร์ตการลงทุน (Consolidated Portfolio Report) หรือ iTracker ได้เลยค่ะ

  1. OIC

   ลูกค้าสามารถติดตามผลการลงทุนได้ผ่านทาง Streaming หรือ Bualuang iTracker นะคะ

 4. neung

  กรุณาอธิบายให้ชัดเจนครับว่า หุ้นที่เทรดโดยระบบ sap จะแยกกับหุ้นที่ผมเทรดเองยังไง ภายในพอร์ตเดียวกัน

  1. OIC

   หากลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชี Sap จะเป็นบัญชี Cash Balance แยกอีก Account หนึ่ง โดยที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ค่ะ

 5. พัช

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30% เราจะต้องเสียทุกเดือนที่มีการเพิ่มใช่ไหมคะ

  1. OIC

   ค่าธรรมเนียมของระบบ SAP แบ่งเป็น…
   1. Commission Rate 0.30% ทุกครั้งที่จะการซื้อขาย
   2. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 1,070 บาท (ราย 2 ปี โดยชำระเดือกแรกของรอบการลงทุน)

   สามารถสอบถามข้อมลเพิ่มเติมได้ที่ 02 618 1111 นะคะ :)

แสดงความคิดเห็น