เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์…ง่าย…ไม่ต้องส่งเอกสาร

3 ขั้นตอน…เปิดพอร์ตง่ายๆ

open-acc

ขั้นตอน 1 : เตรียมข้อมูล และรูปภาพเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัคร

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล
 2. ข้อมูลสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ทำงาน, ตำแหน่ง, รายได้และเอกสารประกอบรายได้
  (กรณีนักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ว่างงาน ให้กรอกเป็นที่อยู่ปัจจุบัน)
 3. ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-นามสกุล, ความสัมพันธ์, เบอร์โทรศัพท์
  (กรณีนักศึกษา ผู้ติดต่อต้องเป็นบิดาและมารดาเท่านั้น, แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้ติดต่อต้องเป็นคู่สมรสเท่านั้น)
 4. ข้อมูลหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สำหรับรับเงินปันผล และ ถอนเงินออกจากพอร์ต

**ข้อควรระวัง**

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ตัวอย่างไฟล์แนบรูปภาพจำนวน 3 ไฟล์ ประเภท jpg,jpeg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกิน 20 mb เท่านั้น

แนบไฟล์รูปภาพ

ขั้นตอน 2 : กรอกข้อมูลออนไลน์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”


2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และคลิก “CONTINUE”

1

3. กรุณาตรวจสอบ Email  หัวข้อ  : Opening Account (Register From Bualuang Securities)  ส่งจาก Bualuang Securities
ซึ่งท่านจะได้รับอีเมลในวันที่กรอกข้อมูลสมัครจากหน้าเว็บไซต์ จากนั้นกด “คลิกที่นี่” เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไป

9

4. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และคลิก “Submit” 

3

5. ดำเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์ เพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง 4 Step ดังนี้

 • Step 1. Personal Information – กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก Save และกด Next

**ข้อควรระวัง**
– ข้อมูลสถานที่ทำงาน (กรณีนักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ว่างงาน ให้กรอกเป็นที่อยู่ปัจจุบัน)

4

 • Step 2. KYC & Suitability – ทำแบบประเมินความเสี่ยง จากนั้นคลิก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และกด Save และ Next ตามลำดับ

5

 • Step 3. Attachment – แนบไฟล์รูปภาพเอกสารประกอบการพิจารณาเปิดบัญชี จำนวน 3 ไฟล์ ประเภท jpg,jpeg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกิน 20 mb
 1. ไฟล์รูปภาพที่ 1 สำเนาบัตรประชาชน
 2. ไฟล์รูปภาพที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ไฟล์รูปภาพที่ 3 สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
 4. ไฟล์รูปภาพที่ 4 แหล่งที่มาของรายได้ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน รายการบัญชีเงินฝากธนาคารเฉลี่ยย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน รายการมูลค่ากองทุนหรือหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

**ข้อควรระวัง**

 • สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อ 2 จุด ตามรูปภาพตัวอย่างเท่านั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ประกอบไปด้วย หน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน (หน้าแรก) และ หน้ารายการบุคคลในบ้านที่เป็นชื่อลูกค้า
 • สำเนาเอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)”

upload

 • Step 4. Confirmation – คลิกอ่านสัญญา จากนั้นกดยอมรับข้อตกลงเงื่อนไข และกด Submit เพื่อส่งข้อมูลเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

ขั้นตอน 3 : รอยืนยันตัวตน และอนุมัติ…

 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล รูปภาพไฟล์แนบ จากนั้นจะโทรศัพท์ติดต่อผู้สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์
 • บริษัทฯ จะดำเนินการอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินซื้อขายไม่เกิน 500,000 บาท

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

48 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. chaiwat

  เปิดบัญชีแบบ Cash Balance หากส่งข้อมูลเอกสารผ่านทางออนไลน์จะใช้เวลาในการอนุมัติ หรือตรวจสอบเอกสารประมาณกี่วันครับ

  1. OIC

   หากเอกสารเรียบร้อยครบถ้วน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการค่ะ

 2. Thammarat Taruyanon

  สวัสดีครับ พอดีเปิดบัญชีแบบ Cash Balance ไปประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว ยังไม่ได้รับการตอบกลับ รบกวนตอบกลับด้วยครับ

  1. OIC

   เจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อกลับทางอีเมล เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

 3. supasith

  เปิดบัญชีออนไลน์ไปนานมากแล้ว ตั้งแต่ 17ตค60 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเลยครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อลูกค้าผ่านทาง Email เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ :)

  1. OIC

   สำเนาหน้า Book Bank ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ค่ะ
   ยกเว้น TMB (No Fix, Saving Care), SCB (Smart Kit) และ BAY (มีแต่ได้) ค่ะ

 4. Siriyuwa

  เปิดบัญชีออนไลน์ไปประมาณ 1 สัปดาห์ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเลยค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขอทราบชื่อ – นามสกุล เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีซื้อขายให้อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ

 5. นายจิรเดชสังฆบุญ

  ไม่ทราบว่าตอนนี้บัญชีเล่นหุ่นเรียบร้อยหรือยัง

  1. OIC

   จากการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งนี้ให้ลูกค้าตรวจสอบที่ Email ของท่านลูกค้าอีกครั้ง จะมีข้อมูล Username และ Password ส่งให้ผ่านทาง Email นะคะ

 6. Anonymous

  สอบถามค่ะ คือกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับค่ะ ต้องทำไง

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขอทราบ ชื่อ-นามสกุล เพื่อตรวจสอบสถานะเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้อีกครัังค่ะ :)

    1. OIC

     จากการตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้านั้นยังดำเนินการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะ ให้ลูกค้าตรวจสอบ Email ของท่านอีกครั้ง พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์และแนบเอกสารให้ครบถ้วนค่ะ :)

     1. Anonymous

      คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
      กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
      เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ

     2. OIC

      เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ขอทราบ ชื่อ-นามสกุล เพื่อำเนินการส่ง Email ให้อีกครั้งนะคะ :)

     3. Anonymous

      นางสาวกนกวรรณ นนพละ ค่ะ

     4. OIC

      ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

 7. ณัฏฐิกา สุทธิพงษ์เกษตร

  รออนุมัติหลายอาทิตย์แล้ว รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  ชื่อ ณัฏฐิกา สุทธิพงษ์เกษตร

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบให้อีกครั้งค่ะ ทั้งนี้หากข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีจะติดต่อลูกค้ากลับเพื่อการยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะคะ

 8. ณัฐพล

  cash account ถ้าเปิดเพิ่มจากที่มีบัญชี cash balance ต้องใช้เอกสารเพิ่มหรือไม่ครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรายละเอียดให้ท่านลูฏค้าผ่านทาง Email เรียบร้อยค่ะ

 9. Anonymous

  คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
  กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
  เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ
  ชื่อนางสาวกนกนวรรณ นนพละ ค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

 10. นางสาวกนกวรรณ นนพละ

  คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
  กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
  เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ

 11. กนกวรรณ นนพละ

  คือเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th ไปที่หัวข้อ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”
  กรอกข้อมูล คลิก “CONTINUE
  เส็จแล้ว เเต่ไม่ได้ับ Email ค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่ง Email ใหม่ให้ลูกค้าอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ Email พร้อมกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่อได้เลยค่ะ

 12. Siranee

  อยู่ต่างประเทศ ขั้นตอน “จากนั้นจะโทรศัพท์ติดต่อผู้สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์”
  จะทำอย่างไรคะ มีเบอร์ไทยแต่เปิดโรมมิ่งรับสายแพง

  1. OIC

   ทางลูกค้าสามารถแจ้งทางเราเพื่อดำเนินการยืนยันข้อมูลผ่านทาง Email ได้ค่ะโดยการแจ้งความประสงค์ผ่านทางข่องทางนี้ หรือ Email : Customerservice@Bualuang.co.th ค่ะ

 13. ทกฤช

  เช็คให้ด้วยนะครับ ชื่อ ทกฤช สุพรรณพิทักษ์ เปิดไป 1 อาทิตย์ ยังไม่มีใครติดต่อกลับครับผม

  1. OIC

   จากการตรวจสอบอู่ในระหว่างการเปิดบัญชื้อขายหลักทรัพย์นะคะ ทั้งนี้ทางเราจะดำเนินการประสานงานติดตามการเปิดบัญชีให้อีกครั้งนะคะ

 14. Pasu

  ผมสมัครไอ Username มาแล้ว แต่ไม่ได้ Password สำหรับการ Login ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

 15. chaiwat

  ชื่อ รัชนีเพ็ญ ทองเขียว เปิดบัญชีไป 1 อาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับเลย รบกวนด้วย

  1. OIC

   ทางเราจะประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีให้ติดต่อกลับท่านเจ้าของบัญชีนะคะ

 16. ชลิต

  ฝากตรวจสอบให้หน่อยครับ พอดีหน้าสุดท้ายหลังจากแนบไฟล์เอกสาร ให้อ่านและยอมรับข้อกำหนด แต่กดแล้วไม่ไป เลยไม่แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์ดีมั้ย [กลัวเจอ website ปลอมครับ]

  1. OIC

   จากการตรวจสอบการสมัครยังไม่สมบูรณ์ รบกวนลูกค้าดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4 คลิกอ่านสัญญา กดยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกด SUBMIT ข้อมูลนะคะ

 17. pornthira

  รบกวนเช็คสถานะการเปิดพอร์ตให้ด้วยค่ะ
  พรธีรา ธรรมชาติ

  1. pornthira

   เปิดพอร์ตออนไลน์ไปประมาณ 1 สัปดาห์แล้วยังไม่มีการติดต่อกลับค่ะ

   1. OIC

    ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อกลับทาง Email เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

  2. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามสถานะการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ของท่านลูกค้าเรียบร้อยนะคะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีจะดำเนินการติดต่อลูกค้าอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอีกครั้งนะคะ

 18. นรภัทร จุโฑปะมา

  เปิดพอร์ตออนไลน์ และส่งเอกสารไปเกือบ 2 อาทิตย์แล้วครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตดำเนินการตรวจสอบและประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปิดบัญชีให้อีกครั้งค่ะ

แสดงความคิดเห็น