แจ้งการใช้สิทธิเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) OCEAN-W2 (ครั้งสุดท้าย)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เออีซี จำกัด (มหาชน)” OCEAN-W2 ” คลิก อ่านรายละเอียดสิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ OCEAN-W2

ระยะเวลายื่นขอใช้สิทธิ์ : 17 – 25 พฤษภาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.20 บาท
ราคาปิดหุ้น OCEAN ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 0.83 บาท


เอกสารประกอบการจองซื้อ

1. แบบคำเบิก/โอนหลักทรัพย์ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลายเซ็นจริง)
4. หลักฐานการชำระเงิน (Pay-in ที่มีตัวพิมพ์จากทางธนาคาร)


กรณีถือหุ้น OCEAN-W2-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : เช็ค แคชเชียร์เช็ค (เท่านั้น)
สั่งจ่าย ” Account for Subscription for Ordinary Shares of Ocean Commerce Public Company Limited”


กรณีถือหุ้น OCEAN-W2

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเงินโอน ***เริ่มชำระเงินวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2561 ***

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร กสิกรไทย  สาขา ถนนรามอินทรา
เลขที่บัญชี 088-2-26122-2


สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ คุณอภิรดี วังวิทยา
เลขที่ 148/1 ซ.รามอินทรา 14 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-943-6663-4 ต่อ 401

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น