แจ้งการใช้สิทธิเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) MPG-W1 (ครั้งสุดท้าย)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” MPG-W1 ” คลิก อ่านรายละเอียดสิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MPG-W1

ระยะเวลาการจองซื้อ : 17 – 25 พฤษภาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

ราคาปิด MPG ณ วันที่ 15/5/2561 อยู่ที่ 0.27 บาท


เอกสารประกอบการจองซื้อ

1. แบบคำเบิก/โอนหลักทรัพย์ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลายเซ็นจริง)
4. หลักฐานการชำระเงิน (Pay-in ที่มีตัวพิมพ์จากทางธนาคาร)


กรณีถือหุ้น MPG-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี เช็ค แคชเชียรเช็ค (เท่านั้น)
สั่งจ่าย “MPG Corporation Public Company Limited for Share Subscription”


กรณีถือหุ้น MPG-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี โอนผ่านธนาคาร Pay-In (เท่านั้น)

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น”

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 633-2-12329-5


สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-514-7999

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น