กองทุน LTF กับ RMF ต่างกันอย่างไร?

หากพูดถึงกองทุนรวมที่สามารถนำไปลดหย่อนทางภาษีได้ คงต้องนึกถึง LTF และ RMF !! 

ว่าแต่…หากกองทุนทั้งสองนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน  แล้วความแตกต่างคืออะไร ?

LTF ( Long Term Equity Fund )

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการลงทุนในหุ้นระยะยาว เพื่อช่วยให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งการลงทุนใน LTF นี้จะเหมาะแก่ผู้ที่มีรายได้ ต้องเสียภาษี และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้

RMF ( Retirement Mutual Fund )

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คือ  กองทุนรวมที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการใช้จ่ายยามเกษียณ ซึ่งจะเหมาะแก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ หรือเป็นผู้ที่มีสวัสดิการแล้วแต่ต้องการออมเพิ่ม  โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน

ความแตกต่างระหว่าง LTF กับ RMF 

1. นโยบายการลงทุน

LTF  ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และอีก 35% ลงทุนในตราสารอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งกองที่จ่ายและไม่จ่ายปันผล

ltf1

RMF  มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงวัย ตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน ทั้งนี้ RMF ทุกกองไม่มีการจ่ายปันผล

rmf1

2. ระดับความเสี่ยง…

LTF  มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เนื่องจากลงทุนในหุ้น

Ltf2

RMF  มีตั้งแต่ความเสี่ยงระดับต่ำ ปานกลาง จนถึงเสี่ยงสูง ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน

rmf2

3. ระยะเวลาการลงทุน

LTF  ต้องถือไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน จึงจะสามารถขายคืนได้

ltf3

RMF  ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นับวันชนวัน) และสามารถขายคืนได้ก็ต่อเมื่อผู้ถืออายุครบ 55 ปี

rmf3

4. ความต่อเนื่องในการลงทุน…

LTF   ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี โดยซื้อปีไหนก็ลดหย่อนปีนั้น…

ltf4

RMF  ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข โดยนับเวลาแบบวันชนวัน เริ่มจากวันแรกที่ได้ซื้อหน่วยลงทุน หากมีเหตุจำเป็นเว้นได้ไม่เกิน 1 ปี(กรณีไม่มีเงินได้ไม่ต้องลงทุน) เช่น ปี 60 ซื้อหน่วยลงทุนไป ต่อมาปี 61 ไม่มีเงินได้เลยไม่ได้ลงทุน ปี 62 กลับมาลงทุนต่อ จะต้องนับ 5 ปีต่อเนื่องเป็น ปี 60 , 62, 63, 64, 65 ถึงจะถือว่าเป็น 5 ปีต่อเนื่อง

rmf4

5. จำนวนเงินลงทุน

LTF   ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท

ltf5

RMF  ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข. และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท (โดย RMF กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาทต่อปี)

rmf5

“การลงทุนในกองทุน LTF และ RMF  นั้น หลายคนอาจจะมุ่งลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์เดียว คือ การลดหย่อนภาษีเท่านั้น แต่อย่าลืมว่า … กองทุนเหล่านี้ นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ยังช่วยสร้างวินัยในการออมเงิน  สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น รวมทั้งเป็นโอกาสสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตยามเกษียณด้วยค่ะ  เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เรามาเริ่มลงทุนกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพค่ะ”

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

31 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. วัลลภ วิสาละ

  RMF ต้องถือ5ปีบริบูรณ์ และอายุครบ 55ปี(มิใช่ 5ปีปฏิทินครับ
  ลงทุนได้ ไม่เกิน15% ของเงินได้เมื่อรวม กบข.,PVD และประกันแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน500,000 บาทครับ

  1. Online Trading

   ขออภัยค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้สนใจบทความของเรานะคะ

 2. เสรี

  ถ้าซื้อต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี
  และอายุครบ 55 ปีแล้ว ต้องขายเลยมั้ย
  จะถือต่อไปเรื่อยๆ
  เช่นไปขายเอาตอนอายุ
  60 ปีได้มั้ยครับ
  ยังได้สิทธิประโยชน์ตามเดิมหรือไม่ ?

 3. ธัญญ์นภัส

  ข้อสงสัย-
  1.การซื้อRMFให้ผู้ต้องการมีเงินออมหลังเกษียณอายุหรือถือครอง55ปีถึงจะขายได้ ระหว่างการถือครองมีผลตอบแทนมั้ย???-
  2.ถ้าถึงเวลาครบกำกนดขายเป็นไปได้มั้ยว่ามูลค่าจะเท่าดิมหรือมากขึ้นหรือขาดทุน แล้วจะเรียกว่าการออมได้งัย

  1. OIC

   RMF ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนค่ะ ทั้งนี้การลงทุนผ่าน RMF เป็นการวางแผนลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณและต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นับวันชนวัน) และสามารถขายคืนได้ก็ต่อเมื่อผู้ถืออายุครบ 55 ปีค่ะ

 4. ปุญชรัศมิ์

  สอบถามค่ะ rmf ถือครบ 5 ปี ขายได้เลย หรือว่า ต้องอายุ 55 ปี ถึงจะขายได้คะ ขอบคุณค่ะ

  1. OIC

   อายุ 55 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (นับวันชนวันและนับเฉพาะปีที่ลงทุน) ค่ะ

 5. ชุตินันต์

  อ่านแล้วเข้าใจว่า RMF ถ้าเริ่มซื้อ ต้องซื้อทุกปี จนอายุครบ 55? เช่น ตอนนี้อายุ 40 ก็ต้องซื้อทุกปี 3%ของเงินหรือ 5,000 บาทไปตลอดจนอายุครบ 55 ปี โดยสามารถเว้นได้ 1 ปี
  เข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะ

  เคยได้รับการอธิบายจาก จนท แบงค์แห่งนึงว่าต้องซื้อต่อเนื่อง 5 ปี เว้นได้ปีนึง แล้วขายคืนได้ตอนอายุครบ 55 ปี แบบนี้มันคนละเรื่องเดียวกันนะคะนี่

  1. OIC

   RMF สามารถลงทุนต่อเนื่องหรือซื้อปีเว้นปีได้ อย่างเช่นลูกค้าอายุ 40 ปี ซื้อหน่วยลงทุน 5 ปีติดต่อกันจากนั้นซื้อหล่อเลี้ยงปีเว้นปีได้จนครบอายุ 55 ปีได้ค่ะ

 6. Fangfocus

  RMF ต้องซื้อกองเดิมต่อเนื่องทุกๆปีรึป่าวครับ หรือซื้อต่อเนื่องทุกปีแต่เป็น RMF กองไหนก็ได้ อย่างรัยครับ

  1. OIC

   RMF จะไม่สนใจว่าต้องเป็นกองเดิมหรือไม่ แต่ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไขค่ะ

 7. KC

  ถ้าซื้อ RMFครบตามเงื่อนไขคือ 5ปีบริบูรณ์ และอายุครบ 55ปี สามารถขาย RMF ที่ซื้อเมื่ออายุ 52-54 ได้ด้วยมั้ยครับ

  1. OIC

   ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นับวันชนวัน) นะคะ

 8. Pan

  แล้วLtf และ Rmf ถ้าขายโดนหักภาษีรายได้ หรือภาษีประเภทอื่นไหมคะ ข้อนี้แตกต่างกันไหม หรือยังไง รบกวนขอความรู้คะ

  1. OIC

   หากถือตามเงื่อนไขแล้วการขายคืนจะไม่โดนหักภาษีใดๆ นะคะ

 9. Anonymous

  ถ้าอายุ 56 แล้วยังมีรายได้และต้องเสียภาษี ถ้าซื้อ rfm จะต้องถือครองไปอีกกี่ปีค่ะ

  1. OIC

   สามรถซื้อได้ค่ะ โดยต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (นับวันชนวัน) นะคะ

 10. Anonymous

  เพิ่งเริ่มซื้อ LTF มาสามปีต่อเนื่อง สิ้นปีหน้าเกษียณ ปีนี้ปีหน้าซื้ออะไรดี?

 11. KS

  เพิ่งเริ่มซื้อ LTF มาสามปีต่อเนื่อง สิ้นปีหน้าเกษียณ ปีนี้ปีหน้าซื้ออะไรดี?

 12. ChiiVit DiiDee

  แสดงว่าพออายุ 55 ซื้อ RMF จะขายได้ก้อต่อเมื่อถือครบ 5 ปี คือ 60 นับวันชนวันใช่มั๊ยคะ พออายุ 56 ก้อไม่จำเป็นต้องซื้อใช่มั๊ยคะ

  1. OIC

   RMF ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข โดยนับเวลาแบบวันชนวัน เริ่มจากวันแรกที่ได้ซื้อหน่วยลงทุน หากมีเหตุจำเป็นเว้นได้ไม่เกิน 1 ปี (กรณีไม่มีเงินได้ไม่ต้องลงทุน) เช่น ปี 60 ซื้อหน่วยลงทุนไป ต่อมาปี 61 ไม่มีเงินได้เลยไม่ได้ลงทุน ปี 62 กลับมาลงทุนต่อ จะต้องนับ 5 ปีต่อเนื่องเป็น ปี 60 , 62, 63, 64, 65 ถึงจะถือว่าเป็น 5 ปีต่อเนื่องค่ะ

 13. Atom

  ซื้อ RMF ในแต่ละปี จำนวนเงินซื้อต้องเท่ากันทุกปี หรือสามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ

  1. OIC

   ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกเดือนค่ะ ตามเงื่อนไขลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข. และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท (โดย RMF กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน 3% ของเงินได้ หรือ 5,000 บาทต่อปี) ค่ะ

 14. Anonymous

  อยากทราบว่ามีเงินได้1 ล้านซื้อ RMF ได้150,000บ. +PVD ได้ 150,000บ.+ประกันบำนาญ 150,000 บ.
  =450,000 บ.(คือแต่ละตัวก็ได้15%ของยอดเงินได้แต่รวมกันห้ามเกิน500,000บ.ใช่หรือไม่คะ)

 15. KATO

  ซื้อRMFตั้งแต่อายุ55ปี,ซื้อทุกปีตัวเดิม,ตอนนี้อายุ60ปี ถ้าจะขาย สามารถขายทั้งหมดที่มีอยู่ หรือต้องขายที่ซื้อมาเป็นปีต่อปีตามลำดับซื้อก่อนหลังนะ

แสดงความคิดเห็น