JAS ลดทุนไม่ต้องตกใจ…ก็แค่ทำตามกฎตลาดหลักทรัพย์ฯ

JAS ประกาศลดทุน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนช่วงก่อนหน้านี้ทั้งหมด 1,200 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 16.82 ของทุนชำระแล้วก่อนลดทุน

ก่อนหน้านี้ JAS ได้มีการประกาศซื้อหุ้นคืนจำนวนทั้งหมด 1,200 ล้านหุ้น โดยปกติทุกบริษัทที่มีการซื้อหุ้นกลับคืนจะต้องจำหน่ายหุ้นออกไปภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดก็จะต้องลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ทั้งหมด ซึ่ง JAS ก็จะต้องขายหุ้นที่ซื้อคืนออกมาเช่นกัน โดยกำหนดระยะเวลาในการขายหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 14 -16 ธ.ค. 2559 เมื่อถึงเวลาแล้วไม่ขายคืนก็ต้องลดทุนไปตามระเบียบ

จริงๆแล้วข่าวที่ออกมาดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับหุ้น JAS เพราะเคยลดทุนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง จากที่ย้อนดูข้อมูลในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา JAS มีการลดทุนมาแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6

jas

 

ซึ่งการลดทุนเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยปกติสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. การลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ลด par)
  2. การลดจำนวนหุ้น

ประโยชน์ของการลดทุน

ในแง่ของบริษัท

  • เพื่อบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราส่วนทางการเงินดีขึ้น เช่น ROE ROA Total Asset และ Turnover เป็นต้น
  • เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของผู้ลงทุนรายใหม่ที่สามารถลงทุนในราคาที่สะท้อนมูลค่ากิจการมากขึ้น

ในแง่ของผู้ถือหุ้น

  • โอกาสได้รับเงินปันผลสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ลดลง
  • ทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

ต้องยอมรับว่า JAS เป็นหุ้นที่มี story มาให้ได้เล่นตลอด สำหรับนักเก็งกำไรที่เห็นราคายั่วตายั่วใจ อยากจะเข้าไปร่วมวงก็ขอให้ดูหน้าดูหลังดีๆ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การเก็งกำไรมีความเสี่ยงมากกว่า

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น