POST-TRADE : Bualuang iTracker เรื่องการลงทุน…ไม่ต้องพึ่ง “หมอดู”

Post-Trade : บริการที่มาช่วยรวบรวมข้อมูลผลตอบแทน และช่วยวัดประสิทธิภาพการเทรดของคุณด้วยผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า “Bualuang iTracker” สมุดพกการลงทุน…เพื่อวิเคราะห์การลงทุนจากข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และสะท้อนพฤติกรรมในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง…

เรื่องการลงทุน…ไม่ต้องพึ่ง “หมอดู”

0

 

“Bualuang iTracker” คือโปรแกรมติดตามและวัดผลการลงทุน โดยรวบรวมข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ จัดทำเป็นรายงานสรุปผลกำไร/ขาดทุนย้อนหลัง สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนของท่านเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์  เพื่อสะท้อนพฤติกรรมในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งท่านสามารถประเมินผลและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ 

Bualuang iTracker บอกอะไรได้บ้าง?

1

2

3

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน Bualuang iTracker 

• สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถใช้งานโดยการ Login ผ่าน www.bualuang.co.th และเลือกที่เมนู Post-Trade แลือกเมนูย่อย iTracker
• สำหรับบุคคลทั่วไป คลิกที่นี่ เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
• แนะนำให้ใช้บัญชี Cash Balance ง่ายต่อการเข้าใจในการบริหารพอร์ต
• จัดสรรเงินออมมาสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะ เพื่อจะเห็นการแบ่งสัดส่วน Asset Allocation อย่างชัดเจน
• ควรแยกบัญชีการลงทุนตามประเภทของนโยบายการลงทุนที่ท่านใช้ เช่น พอร์ตลงทุนระยะยาว, พอร์ตลงทุนระยะสั้น
• อย่าหลอกตัวเอง…กำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสมจริง เพื่อให้ได้ค่าสถิติที่สะท้อนการลงทุนจริง
• มีวินัยต่อวิธีการลงทุนแต่ละระบบ ทบทวน และวัดผลงานเป็นระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
• ข้อมูลที่จัดทำรายงานเพื่อเปรียบเทียบจะเป็นข้อมูล เริ่มต้นตั้งแต่ปี  2014 (YTD)

 

วัดผลตอบแทน

4

• สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด..เป็นการประเมินผลงานภาพรวมของการลงทุนในบัญชีซื้อขายของลูกค้าในรูปแบบของการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการคำนวณของกองทุนรวม เพื่อประเมินผลตอบแทนโดยรวมของการลงทุน โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการประเมินผลตอบแทนได้
• วัดผลงานโดยเปรียบเทียบกับดัชนีและกลยุทธ์อื่นๆ..นอกจากจะเห็นผลงานการลงทุนของตนเองแล้ว ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบผลงานดังกล่าวกับดัชนีอ้างอิง SET  SET50 และ SET 100 เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถประเมินผลงานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตัวเองได้แสดงส่วนผสมของการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างการถือเงินสดและหลักทรัพย์
• การฝาก-ถอนเงิน ไม่กระทบกับการวัดผลตอบแทน
• สามารถเลือกการแสดงผลกราฟตอบแทน ทั้งแบบไม่รวมปันผล (Unit NAV) และแบบรวมปันผล (Unit NAV with dividend)
• แสดงส่วนผสมของการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างการถือเงินสดและหลักทรัพย์..สำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชี Cash Balance ระบบจะแสดงข้อมูลการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างหุ้นและเงินสดในบัญชีซื้อขาย ซึ่งจะสะท้อนให้ลูกค้าเห็นถึงการบริหารสินทรัพย์โดยการจัดสรรเงินในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะมีผลกระทบโดยรวมต่อผลตอบแทนของบัญชีการลงทุน
• การฝาก-ถอนเงิน ไม่กระทบกับการวัดผลตอบแทน

5

 

 

แกะลายมือการลงทุน

5

Total Rounds : “รอบการซื้อขาย” คือ การเข้าเริ่มซื้อหุ้นใดๆ และขายออกจนหมด ประกอบด้วย Gains Rounds, Losses Rounds, Winning Chance และ Losing Chance
Expectancy : “อัตราผลตอบแทนคาดหวัง” เป็นการคำนวณเพื่อหาค่าผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุน (Winning Chance x Average %Gains) – (Losing Chance x Average %Losses)
Total Net Gains (-Losses) : “ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิ” หมายถึง ยอดเงินผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิรวมที่ได้รับจากรอบการซื้อขายทั้งหมด ประกอบด้วย Total Gains และ Total Losses
• Average Hoding Period : “ระยะเวลาถือครองเฉลี่ย” คือ ระยะเวลาการถือหุ้นเฉลี่ยของรอบการซื้อขายทั้งหมด เป็นการคำนวณแบบค่าเฉลี่ยเลขคณิต ประกอบด้วย Average Gain Period และ Average Loss Period
• “Exclude trading cycle…” สำหรับใส่ Filter ให้แสดงผลเฉพาะ Trading Cycle ที่มีการซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

6

• เป็นการแสดงรายการธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อทำให้ท่านทราบว่าหลักทรัพย์ใดของท่าน สามารถสร้างผลกำไรหรือขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Buy คือ ธุรกรรมซื้อหุ้น ประกอบด้วยข้อมูลวันที่ซื้อ, จำนวน, ราคา และต้นทุนการซื้อรวมของรายการ

สามารถคลิกที่ชื่อหลักทรัพย์ เพื่อแสดงรายการซื้อเฉลี่ย

8

Sell คือ ธุรกรรมขายหุ้น ประกอบด้วยข้อมูลวันที่ขาย, จำนวน, ราคา และจำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมดจากการขาย

สามารถคลิกที่ชื่อหลักทรัพย์ เพื่อแสดงรายการขายเฉลี่ย

9

Outstanding คือ จำนวนหุ้นที่ยังคงค้างอยู่ในพอร์ตการลงทุน ประกอบด้วยข้อมูล จำนวนหุ้นคงค้าง, ราคา Mark to Market และมูลค่าพอร์ต ณ ราคา Mark to Market

• Profit/Loss หรือ ผลกำไร/ขาดทุนของหุ้นที่เกิดธุรกรรม ประกอบด้วย Unrealized Realized และ Holding
Trading Cycle Notes

• การจดบันทึก Trading Journal หรือไดอารี่การเทรดนั้น ถือเป็นหนึ่งอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพราะนอกจากจะสามารถกลับมาทบทวนข้อผิดพลาด เพื่อการพัฒนาตนเองได้แล้ว ยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ได้เหมาะสมกับตัวนักลงทุนมากที่สุด

• Buy / Sell Notes สำหรับใส่เหตุผลและสัญญาณในการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น ไม่ว่าเป็นปัจจัยทางพื้นฐานหรือเทคนิค เมื่อทำการบันทึกแล้วจะเกิดการ Save อัตโนมัติ ทำให้สามารถเลือกใช้ใหม่ได้ในภายหลังอย่างง่ายดาย

• Remark สำหรับบันทึกรายละเอียดและแนวคิดการลงทุนเพิ่มเติม

10

Download to Excel

• ฟังก์ชั่นสำหรับการ Export ข้อมูลจากส่วนของ Trading Cycle ไปยังโปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์

11

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. Anonymous

    อยากย้อนประวัติตั้งแต่ปีที่เริ่มเทรดกับบัวหลวงได้ไหมคะ เพราะพอกดเข้าไปมันเริ่มมค.14

แสดงความคิดเห็น