หุ้นพื้นฐานดี...ทำไมราคาลง ? Bualuang Knowledge Sharing Security check