Fund Pursuit : Super Sectors Allocation

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่โลกหมุนเร็วมาก การติดต่อสื่อสารทุกอย่างสามารถเชื่อมถึงกันได้หมด … การลงทุนก็เช่นกัน ที่ปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศเท่านั้น นักลงทุนหลายคนเริ่มสนใจ และศึกษาการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่ดีกว่า

Super Sector Allocation เป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ที่น่าสนใจจากหลักทรัพย์บัวหลวง เราสร้างพอร์ต และกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศผ่านกองทุนรวม ด้วยการคัดเลือกสุดยอดกองทุนรวมจาก 3 หมวดอุตสาหกรรม และ 1 กลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

 

Sector I: Water…The Ultimate Commodity

รู้หรือไม่? โลกเรามีน้ำถึง 70% แต่ในนั้นเป็นน้ำเค็มถึง 97% ซึ่งบริโภคไม่ได้ ในขณะที่น้ำที่ใช้บริโภคได้นั้นคิดเป็นเพียง 1% เท่านั้น (อีก 2% ที่เหลือเป็นน้ำจืดที่บริโภคไม่ได้ ต้องนำมาผ่านกระบวนการก่อน) โดย Veolia Environnement SA บริษัทด้านสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศส และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) คาดการว่า ภายในปี 2025 ประชากรบนโลกประมาณ 63% จะขาดแคลนน้ำดื่ม ทำให้ปัจจุบันนี้มีบริษัทเอกชนมากมายเข้ามาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ

 

ss1

(ภาพแสดงปริมาณการใช้น้ำของโลก ที่หลายประเทศมีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น)

 

———————————————————————————————————————–

 

Sector II: “เกาะกลุ่มประเทศพัฒนา (Developed Market)

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) ที่นำโดยสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น ต่างก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยในรายของอเมริกานั้นกำลังอยู่ในช่วงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (เศรษฐกิจต้องฟื้นจริงๆ ถึงจะกล้าปรับขึ้น) ส่วนเยอรมัน และญี่ปุ่น ก็กำลังอยู่ในช่วงดำเนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE และ QQE) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว

 

ss2.2

(อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ และเยอรมัน ที่ทยอยปรับตัวลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2010)

———————————————————————————————————————–

 

Sector III: สถาบันการเงินระดับโลก

สถาบันการเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ผ่านนโยบายการลงทุน และด้วยแนวโน้มดอกเบี้ยมีทิศทางขาขึ้นทั่วโลก โดยในช่วงที่ผ่านมาธนาคารกลางที่สำคัญของโลกมีการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก ด้วยการคงดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ และเพิ่มขนาดงบดุลของตัวเอง แต่เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ธนาคารกลางเริ่มที่จะถอนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนี้ออกไป จึงทำให้ดอกเบี้ยในตลาดโลกเป็นทิศทางขาขึ้น

 

ss3

(ธนาคารกลางของหลายๆประเทศ กำลังดำเนินมาตราการผ่อนคลายทางการเงิน ผ่านการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ)

———————————————————————————————————————–

 

Sectors IV: Global Healthcare

หากจะมองหากลุ่มอุตสหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตชัดเจนที่สุด หนึ่งในนั้นต้องเป็น Healthcare หรือกลุ่มธุรกิจสุขภาพอย่างแน่นอน ด้วยการเติบโตไปพร้อมกับสังคมสูงอายุ (คนเรามีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆ) ซึ่งเป็นวัยที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงสุด รวมไปถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่รู้จบ เหตุผลเหล่านี้ทำให้ Healthcare มีอัตราการเติบโตสูงมาตลอดหลายปี และด้วยเหตุผลข้างต้นก็ยังทำให้เราเชื่อว่า การเติบเหล่านั้นจะยังคงสูงต่อเนื่อง

ss4

(จากภาพแสดงแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง)

———————————————————————————————————————–

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ss5

 

ปริพรรห์ ปริยอุดมทรัพย์ AFPT™

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น