คำถามพบบ่อย…Bualuang Streaming

เข้าใช้งาน Streaming ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน 2 ช่องทาง รายละเอียดดังนี้

 1. Streaming for PC
  เข้าสู่ระบบ www.bualuang.co.th จากนั้นเลือกเมนู Streaming จากเมนูด้านบน หรือ เลือกเมนู Trade > Streaming จากแถบเมนูด้านซ้าย
 2. Streaming for Mobile

เข้าสู่ระบบ Application Streaming ใช้ Username และ Password อะไร ?

Username และ Password ที่ใช้เข้าสู่ระบบ Application Streaming จะเป็น Username และ Password เดียวกับที่ใช้ login ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

เครื่องหมายหลังชื่อหุ้น เช่น CA หมายถึงอะไร

ca

 • CA (Corporate Action) : เครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของหลักทรัพย์ เช่น XD, XM, XR ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • T1, T2, T3 : หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายตามระดับ 1-3 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • H (Trading Halt) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
 • SP (Trading Suspension) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 
 • LTD (Last Trading Day) : สัญญาอนุพันธ์ที่ ณ วันนั้นเป็นวันสุดท้ายสำหรับซื้อขายสัญญานั้นๆ
 • EXP : สัญญาอนุพันธ์ที่หมดอายุสัญญาแล้ว

Credit Balance / Line Available / Cash Balance คืออะไร

 • Credit Balance  คือ วงเงินสูงสุดของการซื้อขายในแต่ละวัน
  ** ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กำหนดวงเงินซื้อขายไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน ทั้งนี้สามารถขยายวงเงินได้ โดยแสดงเอกสารแหล่งที่มาของรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม **
 • Line Available คือ อำนาจซื้อที่แท้จริงของท่าน ณ ขณะนั้น โดยสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินมูลค่า Line ที่ปรากฎ ซึ่งมูลค่า Line Available จะอัพเดทแบบเรียลไทม์
 • Cash Balance คือ มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นมูลค่าเงินสดที่แท้จริงที่ท่านสามารถถอนได้ เนื่องจากกระบวนการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลา 3 วันหลังการซื้อขาย (T+3)

ทำไมช่อง Cash Balance ติดลบ ? เทรดต่อได้ไหม ? ดูจากตรงไหน ?

ในกรณีที่เห็นตัวเลข Cash Balance ติดลบนั้น เกิดจากการซื้อขายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระราคา (T+3) ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่สามารถทำรายการซื้อขายได้จากช่อง Line Available ซึ่งมีการปรับยอดเงินแบบเรียลไทม์

ทำไมหุ้นที่ซื้อถึงมี -R ต่อท้ายหุ้น

เนื่องจากซื้อหุ้นแบบ NVDR ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับนักลงทุนต่างชาติเพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อซื้อแล้วรายชื่อหุ้นที่แสดงจะเป็นชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามด้วย -R

ทั้งนี้หากท่านบังเอิญกดซื้อหุ้นแบบ NVDR ก็ไม่ต้องตกใจไป สามารถขายในกระดานหุ้นได้ตามปกติ เพียงคลิกเลือกที่ช่อง NVDR ก่อนขาย หรือ กรณีใช้งานผ่าน Application Streaming เข้าไปที่เมนู More > Settings > NVDR และเปิดเป็น ON ก่อนขายหุ้นนั้นๆ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

nvdr-pc

ต้องการขายหุ้น แต่ไม่ขึ้นจำนวนหุ้นใน In port ทำอย่างไร

ตรวจสอบว่าท่านเปิดการใช้งาน NVDR อยู่หรือไม่ โดยเข้าไปที่เมนู More > Settings > NVDR หากเปิดเป็น ON อยู่ ให้เลือกเป็น OFF

ส่งคำสั่ง ATO / ATC ต้องมีเงินในพอร์ตเท่าไร ? 

การส่งคำสั่งซื้อหุ้นแบบ ATO / ATC จะคำนวณจากราคา Ceiling ของหุ้นตัวนั้นๆ (+30% จากราคาปิดวันก่อนหน้า ) ดังนั้นเบื้องต้นควรมีเงินในพอร์ตมากกว่าหรือเท่ากับ ราคา Ceiling ของหุ้นนั้นๆ x จำนวนหุ้น + ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เพื่อให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งซื้อ

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น