ถามมา ตอบไป…ทุกข้อสงสัยของ SAP/ DCA / VA

1. ออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan (SAP) คืออะไร

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด เพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ SAP001, DCA และ VA

 

2. แต่ละกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างไร

  • SAP001 ซื้อขายด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ด้วยเงินลงทุนที่เท่ากันทุกเดือน ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในการจับจังหวะการเข้าซื้อหลักทรัพย์ ในกลุ่ม SET100 และ กองทุน BMSCITH
  • DCA (Dollar-Cost Averaging) การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน โดยจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน โดยจะเข้าซื้อกองทุน BMSCITH (DCA001) และ BSET100 (DCA002) โดยกลยุทธ์นี้จะไม่มีการขายหุ้นออก
  • VA (Value Averaging) การลงทุนโดยควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากมูลค่าพอร์ตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่กำหนดระบบจะไม่ซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ตมีเงินสดคงเหลือสะสมไว้ และสามารถนำไปซื้อหลักทรัพย์ได้ เมื่อมูลค่าพอร์ตปรับตัวลดลง โดยจะเข้าซื้อกองทุน BMSCITH (VA001) และ BSET100 (VA002) ซึ่งกลยุทธ์นี้จะไม่มีการขายหุ้นออกเช่นกัน

sapdcava

 

3. มีขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียมในการลงทุนเท่าไร

  • ขั้นต่ำในการลงทุน 10,000 บาท/เดือน หรือมากกว่าโดยเพิ่มขั้นละ 10,000 บาท/เดือน เช่น 10,000 บาท, 20,000 บาท, 30,000 บาท เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30%
  • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ราย 2 ปี โดยชำระเดือนแรกของรอบการลงทุน (เงินลงทุนต่อเดือน + 1,070 บาท)

 

4. กำหนดระยะเวลาในการลงทุนหรือไม่

ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการลงทุน ทั้งนี้ Stock Accumulation Plan (SAP) เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

 

5. หากต้องการขายหุ้น หรือถอนเงินออกจากบัญชีทำได้ไหม

ระหว่างใช้บริการการลงทุนด้วยระบบอัตโนมัตินี้ นักลงทุนจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองได้ รวมไปถึงจะไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีฯได้ ทั้งนี้ จะต้องยกเลิกการใช้บริการก่อนจึงจะขายหุ้นหรือถอนเงินออกจากพอร์ตได้ โดยติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

 

6. ระบบตัดเงินจากพอร์ตหุ้น หรือบัญชีธนาคาร

ระบบจะตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ทุกวันที่ 1 ของแต่ละงวด ดังนั้นควรเตรียมเงินในบัญชีธนาคารให้เพียงพอก่อนวันที่ตัดเงินในแต่ละรอบการซื้อ

ทั้งนี้ สำหรับงวดแรกของการลงทุน จะสามารถเริ่มหักเงินลงทุนได้ในวันที่ 1 หรือวันที่ 16 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาดำเนินการ

 

7. หากถึงรอบตัดเงิน แต่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ…ระบบจะยกเลิกโดยอัตโนมัติหรือไม่

หากถึงวันที่ตัดเงิน แล้วพบว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ครบตามจำนวนเงินลงทุน จะไม่มีการหักเงินในรอบการลงทุนของงวดนั้นๆ และจะไม่มีการหักเงินย้อนหลัง ทั้งนี้หากระบบตัดเงินไม่ผ่าน 2 เดือนติดต่อกัน จะถือเป็นการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติ

 

8. หากต้องการยกเลิกการใช้บริการทำอย่างไร

ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการได้ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน ซึ่งจะต้องแจ้งยกเลิกก่อนเวลา 16.00 น. ของวันทำการ และจะมีผลในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ เมื่อยกเลิกการใช้บริการแล้ว ระบบจะหยุดทำการซื้อหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์จะยังคงอยู่ในบัญชีฯของท่าน ท่านสามารถส่งคำสั่งขายได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาด

 

9. ติดตามผลการลงทุนได้จากที่ไหน

สามารถติดตามผลการลงทุนได้จาก Bualuang iTracker ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง โดยเลือกที่เมนู iTracker จากแถบเมนูด้านบน หรือเลือกที่เมนู Post-trade และเมนูย่อย iTracker จากแถบเมนูด้านซ้าย หรือ สามารถติดตามได้จากโปรแกรม Streaming

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น