ถามตอบเกี่ยวกับ DR

DR คืออะไร ?

DR (Depositary Receipt) คือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นตราสารที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนในไทยสามารถซื้อขายหุ้น หรือ ETF ต่างประเทศได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยในรูปแบบของ DR

ไทย

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม คืออะไร ? 

VN30 คือ ดัชนีที่นิยมใช้สำหรับการติดตามตลาดหุ้นเวียดนาม ที่ประกอบไปด้วยหุ้น 30 ตัวที่ได้รับคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ อาทิ มูลค่าตลาด สภาพคล่อง ซึ่งมักถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นเวียดนาม คล้ายกับดัชนี SET50 ของไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

vn3030

ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี VN30 คืออะไร ? 

E1VFVN30 คือ ETF ที่อ้างอิงดัชนีหลักในเวียดนาม คือ ดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้น 30 ตัวของเวียดนามที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูง ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด และได้รับความนิยมสูงสุด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์

drdrdrdr

ทำความรู้จัก DR ตัวแรกของหลักทรัพย์บัวหลวง ?

E1VFVN3001 คือ DR ตัวแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย เสมือนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยทั่วไป โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ ETF ของเวียดนาม (E1VFVN30)

DR E1VFVN3001 นี้เหมาะกับใคร ?

233333

  • ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปสู่ตลาดหุ้นเวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตสูง
  • ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนผ่าน ETF ซึ่งถือตะกร้าหุ้นชั้นนำ ขนาดใหญ่
  • ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่าการลงทุนตรงในประเทศเวียดนามด้วยตนเอง
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง
  • DR เหมาะกับการลงทุน และซื้อขายเปลี่ยนมือได้ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ไม่แนะนำ ให้ลงทุนเพื่อจะไถ่ถอนเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพราะจะยุ่งยากและอาจมีค่าใช้จ่าย

กลไกราคาของ DR E1VFVN3001 เป็นอย่างไร ?

ราคามักเคลื่อนไหวตาม ETF E1VFVN30 ของเวียดนาม ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน โดยอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ราคา DR E1VFVN3001 ไม่เคลื่อนไหวตามราคา ETF E1VFVN30 ของเวียดนาม เช่น สภาวะตลาด ความต้องการของนักลงทุน

DR มีความเสี่ยงของหรือไม่ ? 

ความเสี่ยงด้านความผันผวนราคา ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิตผู้ออกต้นทุนของ DR

ค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในราคา IPO ?

ราคา IPO จะคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคา E1VFVN30 ที่บริษัทซื้อได้ในช่วงเวลาที่ 7-13 ธันวาคม 2561 รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกิน 0.5% ของราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่ใช้ซื้อ E1VFVN30

เปรียบเทียบ DR vs การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ

drdrdr


พร้อมจองแล้ว!! ครั้งแรกของไทย…เชื่อมต่อการลงทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 หรือ 30 บริษัทชั้นนำในเวียดนาม ผ่าน DR “E1VFVN3001” เปิดจอง IPO ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธ.ค. 61 ด้วยบัญชีหุ้นไทยได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงทุกสาขา เริ่มต้นเพียง 20,000 บาท

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : สามารถอ่านรายละเอียดวิธีแจ้งความประสงค์การจองซื้อล่วงหน้าได้ที่ http://bls.tips/E-Survey-DR หรือโทร 02 618 1111

สำหรับบุคคลทั่วไป : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจองซื้อ…คลิกที่นี่

คำเตือน : การลงทุนใน DR ไม่ใช่การฝากเงิน นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง จากหนังสือชี้ชวนและสัญญารับฝาก และขอคำแนะนำกับผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการลงทุน สามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและสัญญารับฝาก ได้ที่ http://bls.tips/DR-prop

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น