รู้หรือไม่ ETF เทรดเหมือนหุ้นได้ใน Streaming

ETF ( Exchange Traded Fund ) 

ETF  เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง คล้ายกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้ง่ายๆ เหมือนหุ้นตัวหนึ่งค่ะ

ข้อดีของการลงทุนใน ETF

 • มีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น ลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงตามดัชนี SET50 ก็เปรียบเหมือนว่าเราได้ซื้อหุ้น 50 ตัว
 • ใช้เงินในการลงทุนน้อย (ลงทุนเป็น Board lot 100 หน่วย)
 • มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ซื้อขายราคา Real Time เหมือนหุ้นทั่วไป
 • รู้ราคาของหน่วยลงทุนตลอดเวลา ไม่ต้องรอมูลค่า NAV ณ สิ้นวัน
 • ได้ผลตอบแทนตามดัชนี (กลยุทธการบริหารเชิงรับ)
 • มีผู้ดูแลสภาพคล่อง
 • กำไรที่ได้จากการซื้อขาย ETF ไม่เสียภาษี

การซื้อขาย ETFCapture-1

การซื้อขาย ETF สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง (ผ่านโปรแกรม Streaming)  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อส่งคำสั่งได้เลย ซึ่งผลตอบแทนของ ETF จะมีทั้งในรูปแบบของกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital gain) และ/หรือ เงินปันผล (Dividend)

ETF ตัวไหนบ้างที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ตรวจสอบดูรายชื่อ ETF ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายๆ ผ่านโปรแกรม Streaming ดังนี้

 1. Login เข้าสู่ Application Streaming โดยระบุ Username 6 หลัก, ระบุ Password จากนั้นเลือก Broker เป็น “BLS” และกด Login

bmscith

2. กดที่เมนู Realtime จากแถบเมนูหลักด้านล่าง จากนั้นเลือกเมนู Watch จากเมนูย่อยด้านบน และกดเครื่องหมาย Dropdow ตรง Favourite 1

1

3. Select a list เลือกหัวข้อ SET จากนั้นเลื่อนลงมาแล้วกดเลือก .ETFs

2

4. จะมีรายชื่อ ETF ทั้งหมดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมา

3

อยากส่งคำสั่งซื้อขาย ETF ด้วยตนเองผ่าน Streaming ต้องทำอย่างไร

1. หลัง Login เรียบร้อยแล้ว กดที่เมนู Buy/Sell จากแถบเมนูด้านล่าง เพื่อส่งคำสั่ง

2. เลือกส่งคำสั่งซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) ตรงเมนูย่อยด้านบน โดยระบุข้อมูลดังนี้

 • Symbol     ระบุตัวย่อชื่อกองทุน ETF ที่ต้องการ
 • Volume     ระบุจำนวนหน่วย
 • Price          ระบุราคาต่อหน่วย
 • PIN            ระบุรหัสประจำตัวการซื้อขาย ซึ่งเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก

จากนั้นกดที่ Buy หรือ Sell เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งซื้อหรือขายได้เลย

6

แค่นี้..เราก็จะสามารถทำการเทรด ETF ได้เหมือนกับการเทรดหุ้นผ่านโปรแกรม Streaming ได้เเล้ว


บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น