ตลาด DW ครึ่งปีแรกเกิดอะไรขึ้นบ้าง ? Bualuang Knowledge Sharing Security check