DTAC ขึ้นอันดับมูลค่าขายชอร์ตสูงสุด พร้อมควบอันดับ % ขายชอร์ตสูงสุด

SBL Daily Market Update - cover - 23 Nov 17

DTAC ขึ้นอันดับมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดที่ระดับ 210 ล้านบาท พร้อมควบอันดับ % ขายชอร์ตสูงสุดที่ระดับ 25%

Market Updates

สรุปภาวะตลาด ณ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวปิดที่ระดับ 1,713.13 จุด เพิ่มขึ้น +2.65 จุด หรือ +0.15% (1,710.48 จุด)
  • มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม 57,615.64 ลบ. เพิ่มขึ้นเทียบวันก่อนหน้า +1,368.65 ลบ. หรือ +2.43% (56,246.99 ลบ.)
  • มูลค่าขายชอร์ตรวม 877.00 ลบ. มากกว่าเมื่อเทียบวันก่อนหน้า +263.99 ลบ. หรือ +43.06% (01 ลบ.)
  • มูลค่าขายชอร์ตเทียบกับการซื้อขายบนกระดานหลัก(%Short Sale / SET Turnover) อยู่ที่ 1.52%
  • จำนวนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตภายในวัน รวม 67 หลักทรัพย์ มากกว่าวันก่อนหน้าที่ 63 หลักทรัพย์

SBL Updates

ปัจจัยที่มีผลกับ SBL

  • CK – หลังจากเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ เรามีมุมมองเชิงลบต่อ CK และอุตสาหกรรมรับเหมามากขึ้น เนื่องจาก พรบ. ใหม่ส่งผลให้การประมูลภาครัฐฯ ล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อยหกเดือน เราจึงไม่น่าจะเห็นการประมูลโครงการขนาดใหญ่จนกว่าจะถึงกลางปี 2561 ภาพการประมูลที่ไม่ชัดเจนน่าจะทำให้การซื้อขายอยู่ในกรอบ PBV ที่ระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวจนถึงระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เหมือนในอดีต โดย PBV ในช่วงดังกล่าวคิดเป็นราคาหุ้นในกรอบ 25.5-29.0 บาท ขณะที่ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2561 ของเราอยู่ที่ 29.0 บาท อ้างอิงจาก PBV ที่ 2 เท่า (+0.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) อัพไซด์จากราคาหุ้น ณ ปัจจุบันถึงราคาเป้าหมายของเราจึงจำกัดมาก ดังนั้น เราจึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ขาย” จาก “ถือ” CK (ที่มา : bls รอบด้านตลาดหุ้น 22 พ.ย. 60)
  • TKN – ยอดขายในประเทศตั้งแต่ไตรมาส4/60 เป็นต้นไปมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งกว่าที่เราได้คาดไว้เนื่องจากการบริโภคในประเทศที่กลับมาฟื้นตัว รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้เราปรับประมาณการยอดขายในปี 2560-2561 ขึ้น 3% แต่เรายังคงมีความกังวลเรื่องต้นทุนสาหร่ายและกำลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างช้า ส่งผลให้เราปรับลดประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นลงจาก33.2% เป็น 32.2% ในปี 2560 และจาก 34.1% เป็น 33.4% ในปี 2561 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายทางด้านการตลาดในประเทศจีนรวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ ดังนั้น เราได้ปรับเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารขึ้นจาก15.3% เป็น 16.3% ในปี 2560 และจาก 14.2% to 16.7% ในปี 2561 (ที่มา : bls รอบด้านตลาดหุ้น 22 พ.ย. 60)

23 Nov 17 - 1

23 Nov 17 - 2

______________________________________________________

เขียนโดย ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

Foot banner

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น