เรื่องหนี้ๆ ต้องดูที่ “D/E”

นักลงทุนที่เลือกซื้อหุ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นสำคัญ คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับอัตราส่วนทางการเงินทั้งหลายที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น P/E, Net Profit Growth, P/BV

ซึ่งนอกจากที่จะมองถึงเรื่องความถูกความถูกแพง หรือ การเติบโตของบริษัทแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่อง “หนี้สิน” ของกิจการนั่นเอง

ค่า D/E คืออะไร ? หามาจากไหน ?

D/E (Debt to Equity Ratio) หรือ อัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดของกิจการ เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น บ่งบอกภาระหนี้สินของบริษัท ถ้ามีค่าสูง แสดงถึงบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินสูง แล้วค่าเท่าไรจึงจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ? คำตอบ คือ ประมาณ 1-2 เท่า

de

D/E บอกความมั่นคงของกิจการ

แหล่งเงินทุนของกิจการมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น (เงินทุน) และ หนี้สิน (เงินกู้ยืม) หากแหล่งเงินทุนของกิจการส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมอย่างนี้ก็ควรระวังแล้ว เนื่องจากการกู้ยืมเงินอย่าลืมว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นมา นั่นคือ ดอกเบี้ยที่กิจการจะต้องจ่ายชำระ

หากเงินที่กิจการกู้ยืมมานั้น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ขยายกิจการเพิ่ม สร้างผลกำไรได้ก็ถือว่าดีไป แต่หากเงินที่กู้ยืมมานั้น นำไปลงทุนแล้วไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ต้องการ ก็จะเกิดเป็นภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระมากขึ้นไปอีก

ซึ่งเชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากลงทุนในบริษัทที่มีภาระหนี้สินมากมาย ไม่มีความมั่นคง จะปิดกิจการหนีหายไปเมื่อไรก็ไม่รู้ ดังนั้นควรพิจารณาด้วยว่าหนี้สินที่บริษัทมีเป็นหนี้ที่ก่อให้รายได้ หรือเป็นเพียงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด…แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่ไม่มีหนี้เลยจะดีเสมอไป เพราะอาจแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีการลงทุน ต่อยอด ขยายกิจการเพิ่มเติมก็เป็นได้

เปรียบเทียบอุตสาหกรรม ด้วยค่า D/E

เมื่อคำนวณค่า D/E ได้แล้ว ควรจะนำค่า D/E ที่ได้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือเปรียบเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากมีปัจจัย หรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน

chart

นอกจากนี้อาจเปรียบเทียบค่า D/E หลายๆ ปี เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มความเสี่ยงทางการเงินของกิจการอีกด้วย…

chart-1

สแกนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) อย่างง่ายด้วย D/E จากโปรแกรม Stock Signals 2018 …เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมยอดนิยม ด้วยความสามารถในการคัดกรองหุ้นตามที่ต้องการ ครอบคลุมทั้งปัจจัยพื้นฐานและกราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์…

อ่านรายละเอียดและวิธีเข้าใช้งาน…คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น