ออมหุ้นประเทศเวียดนามง่ายๆ ด้วย Streaming

…เชื่อมต่อการลงทุนในเวียดนามด้วย “E1VFVN3001” ที่อ้างอิง ETF ของดัชนี VN30
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว!!

เริ่มต้นออม DR ที่อ้างอิง ETF ที่ลงทุนในหุ้นชั้นนำ 30 ตัวของเวียดนาม

ง่าย… ออมอัตโนมัติแบบ DCA ผ่าน Streaming

สะดวก… กระจายการลงทุนในหุ้นชั้นนำ 30 ตัวใน 11 อุตสาหกรรม

ได้ประสิทธิภาพ… ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจัดการ 2 ต่อ

สร้างโอกาส… กระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

ก่อนเริ่มการออม!! เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก “E1VFVN3001” ว่าคืออะไร ? 

E1VFVN3001 คือ DR ตัวแรกของไทยที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ E1VFVN30 ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ โดยสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นชั้นนำ 30 ตัวในเวียดนาม

 การลงทุนผ่าน DR นั้นสะดวกสบายเพราะสามารถลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยได้เลย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เปิดโลกการออมให้กว้างขึ้นด้วย “E1VFVN3001

อยากลงทุนหุ้นชั้นนำ 30 ตัวของเวียดนาม แต่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร…การออมแบบ DCA ที่ให้บริการผ่าน Bualuang Streaming เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำให้ท่านเข้าถึงการลงทุนเวียดนามได้!! ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถออม DR ผ่านแอพ Steaming

ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าสู่ Application Streaming
โดยระบุ Username 6 หลัก, ระบุ Password จากนั้นเลือก Broker เป็น “BLS” และกด Login

s1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนูหลัก “More” เลือกเมนูย่อย “DCA Order”

s2

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกที่เมนูหลัก “Place Order” จากนั้นเลือก “Add or Edit Symbol”
ค้นหา DR ที่ต้องการออม “E1VFVN3001” 

s3

ขั้นตอนที่ 4 :  กำหนดเงื่อนไขการออมที่ต้องการ!!

s4

1. เลือก E1VFVN3001 และกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนต่อเดือน
2. ตั้งความถี่ สามารถกำหนดความถี่เป็นรายสัปดาห์ / รายเดือน
3. กำหนดวันที่ กำหนดวันที่ว่าจะลงทุนทุกที่เท่าไหร่ของทุกเดือน เช่น วันที่ 1,5,15 และ 25 หรือถ้าเลือกรายสัปดาห์
จะสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์
4. เลือกเวลาซื้อ สามารถระบุได้ว่าจะซื้อตอนเปิดตลาดภาคเช้า (Morning) หรือเปิดตลาดภาคบ่าย (Afternoon)
5. ระบุระยะเวลาการออม สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี

ขั้นตอนที่ 5 : ระบุ PIN รหัสยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขาย จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกด “Confirm”

s5

ขั้นตอนที่ 6 :  สามารถตรวจสอบสถานะการส่งคำสั่งได้ที่เมนูหลัก “Order Status”
หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่ง DCA เลือกที่เมนู “Order Status” > เลือก Cancel Order > จากนั้นเลือก Order ที่ต้องการยกเลิกจากนั้นกด Confirm เพื่อยืนยันการยกเลิกที่ต้องการ…

s6

Status ของ “DCA Order”

 • Waiting – ระบบ Settrade ได้รับ DCA Order ที่ตั้งไว้แล้ว และกำลังรอให้ถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้
 • Activating – DCA Order ที่ตั้งไว้เริ่มมี Active Transaction ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้แล้วบางส่วน
 • Done – DCA Order ได้รับการ Activated ครบทุก Transaction
 • Cancelled  DCA Order นั้นถูกยกเลิกทั้งหมดโดยผู้ใช้งาน หรือระบบยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหุ้น หรือ โบรกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง DCA Order

**หาก Transaction ใดๆ ขึ้น Rejected แสดงว่าไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าระบบได้ เนื่องจากพบความผิดปกติ เช่น วงเงินไม่พอ  

เพียงเท่านี้ โปรแกรมการออม “E1VFVN3001” ของท่าน
ก็จะทำงานอัตโนมัติตามที่ท่านเลือก… 

 • หมดห่วง…ว่าจะลืมซื้อหุ้น
 • สามารถเช็ค Portfolio ของท่านได้ตลอดเวลา

ข้อควรรู้ก่อนออม E1VFVN3001 ผ่าน Bualuang Streaming

 • การออมแบบ DCA ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งผ่านประเภทบัญชี Cash Balance เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องส่งคำสั่ง DCA ใน Streaming ก่อนวันที่ลูกค้ากำหนด เช่น กรณีกำหนดวันที่ออมเป็นวันที่ 15 ดังนั้นจะต้องทำคำสั่ง DCA ใน Streaming ก่อนวันที่ 15 หากทำคำสั่งหลังวันที่ 15 ระบบจะส่งคำสั่งให้ในรอบของเดือนถัดไป (หากวันที่ส่งคำสั่งตรงกับวันหยุดระบบจะส่งคำสั่งในวันทำการถัดไป)
 • ผู้ลงทุนสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงทุนได้ 5 Symbol
 • คำสั่งการซื้อขายจะเป็นแบบ Board lot 1 หุ้นเท่านั้น ไม่มีเศษหุ้น (เนื่องจาก Board lot ของ DR คือ 1 หน่วยการลงทุน)
 • ค่าธรรมเนียมการเหมือนการซื้อขายหุ้นอยู่ที่ 0.157% (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • คำสั่งซื้อขายจะส่งเข้าตลาดแบบ MP-MTL (คำสั่งจับคู่กับด้านตรงข้ามในราคาที่ดีที่สุด หากจับคู่ไม่หมดระบบจะทำการส่งคำสั่งตั้งรอที่ราคา best offer เดิม)
 • DCA Order ที่เข้าเงื่อนไขที่ตั้งไว้จะถูกส่งเข้าตลาด ดังนั้นควรหมั่นเช็ควงเงินว่าเพียงพอหรือไม่

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีบัญชีหุ้น สามารถเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ 

เพื่อออม DR ผ่านแอพ Steaming กันได้เลย!!

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น