ก่อนจะลงทุนแบบ DCA เลือกหุ้นมาทดสอบด้วยเมนู Backtest กันดีกว่า ?

ออมหุ้นแบบสม่ำเสมอด้วยวิธีการ DCA (Dollar Cost Averaging) ผ่าน Bualuang Streaming สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้

เริ่มต้นได้ที่เดือนล่ะ 5,000 บาท โดยเลือกหุ้นในกลุ่ม SET100 หรือ BMSCITH ได้ด้วยตัวคุณเอง …แล้วจะเลือกหุ้นตัวไหนดีล่ะ !!

…มาดูกันว่าถ้าลองทดสอบหุ้นที่เราเล็งไว้ด้วยด้วยเมนู BackTest แล้ว หุ้นตัวนั้นจะยังน่าสนใจอยู่ไหม !!

ดูข้อมูลจำลองการออมย้อนหลังกับ Backtest 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ว่าหากเราลงทุนในหุ้นที่เลือกนี้ โดยลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA ตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้จะกำไร หรือ ขาดทุนเท่าไหร่  ทั้งนี้สามารถเรียกดูข้อมูลจำลองย้อนหลังได้ 4 รูปแบบ  คือ ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน (YTD)  , ย้อนหลัง 1 ปี , ย้อนหลัง 3 ปี หรือ ย้อนหลัง 5 ปี  ลองมาใส่ข้อมูลทดสอบกันเลย …

ขอยกตัวอย่าง กองทุน BMSCITH   โดยลงทุนเดือนล่ะ 5,000 บาท  ทุกเดือน ระยะเวลา 1 ปี

จากนั้นกด “View Result” เพื่อยืนยันผลการจำลองการลงทุน

P1

**BMSCITH เป็นกองทุนรวม ETF โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน… ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

ผลลัพธ์จากการ Backtest  จะแสดงข้อมูล ดังนี้

 • Capital Gain (Baht) – กำไรที่จะได้รับเทียบกับราคา Close ของวันทำการก่อนหน้า
 • Dividend Receive (Baht) – จำนวนเงินปันผลที่ได้รับทั้งหมด

2 

 

Details  :  แสดงรายละเอียดข้อมูลการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Period – ช่วงเวลาที่ลงทุน
 • Date –   วันที่ลงทุน
 • No. of Transactions – จำนวน Transaction ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 • Total Volume – จำนวนหุ้นที่ได้ซื้อไปทั้งหมด

3

 

Investment Cost :  แสดงรายละเอียดต้นทุนการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Cost amount (Baht) – ต้นทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด
 • Average Cost Per Shares – ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น

5

 

Market Value  แสดงมูลค่าของพอร์ตการลงทุนเทียบกับปัจจุบัน

(เทียบกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า)

 • Market Value (Baht) – มูลค่าของตลาด
 • Previous Close (Baht) – ราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า

7

 

Win Rate (โอกาสที่จะกำไร)

สมมุติฐานการคำนวณหาโอกาสที่จะกำไรจากเงินลงทุนในหุ้นจำนวนเงิน 1 ล้านต่อเดือน
และ ขายเมื่อครบ 1 ปี โดยเริ่มลงทุนตั้งแต่เปิดการซื้อขาย

 • Probability Rate : โอกาสที่จะกำไร (%) ในรอบ 1 ปี
 • Average Capital Gain : กำไรที่เฉลี่ยในรอบ 1 ปี
 • Average Dividend Receive : เงินปันผลเฉลี่ยที่ได้รับในรอบ 1 ปี

8

อย่างไรก็ตาม … ผลการทดสอบย้อนหลังในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตได้ เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเอง หากอยากรายละเอียดและรู้จักวิธีการใช้งาน DCA  กันแบบเต็มๆ   คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น