สิ้นปีแล้ว…มาดูวิธีเครดิตภาษีเงินปันผล ปี 2561

ช่วงสิ้นปีนี้นอกจากจะเตรียมตัวไปฉลองปีใหม่กันแล้ว ผู้มีเงินได้หลายๆท่านก็ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับยื่นภาษีกับกรมสรรพากรในช่วงต้นปีหน้าด้วย ลำพังถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีข้อมูลเงินเดือน โบนัสฯ อยู่แล้วก็คงไม่ค่อยวุ่นวายนัก แต่สำหรับนักลงทุนจะมีรายได้ที่เรียกว่า “เงินปันผล” ซึ่งจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้แล้ว โดยเราสามารถนำเงินปันผลมาเครดิตคืนภาษีได้ด้วย

ได้เงินปันผลมาจะทำอะไรได้บ้าง ?

เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นภาษี นักลงทุนที่ได้รับเงินปันผลมีสิทธิเลือกเสียภาษี ดังนี้

 1. เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%  และไม่นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี ณ สิ้นปี
 2. นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี ณ สิ้นปี และยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืน

1

ทำไมต้องยื่นเครดิตภาษีเงินปันผล ?

เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีกำไรจากการดำเนินงาน จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหากบริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลนั้นก่อน แล้วจึงจ่ายเงินปันผลหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษี และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี จึงให้มีสิทธิในการขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้นั่นเอง…

2

…แล้วจะเลือกเสียภาษีอย่างไรดี ?

หาก “อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา < อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทที่ผู้ลงทุนถืออยู่” ควรยื่นเครดิตภาษี
หาก “อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา > อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทที่ผู้ลงทุนถืออยู่” ไม่ควรยื่นเครดิตภาษี

เงื่อนไขในการยื่นเครดิตภาษีเงินปันผล

 • ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในไทย หรืออยู่ในไทยปีนั้นครบ 180 วัน
 • บริษัทที่จ่ายเงินปันผลต้องเป็นบริษัทไทย
 • หากจะยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลจะต้องยื่นทุกหลักทรัพย์ที่ได้รับปันผลในปีภาษีนั้นๆ ไม่สามารถเลือกยื่นแค่บางหลักทรัพย์ได้
 • หากจะยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลจะต้องคำนวณเงินปันผลทุกงวดที่เกิดในปีภาษีนั้นๆ ไม่สามารถเลือกยื่นแค่บางงวดได้

ยื่นเครดิตภาษีเงินปันผล…ทำอย่างไร ?

ก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดข้อมูลภาษีเงินปันผลของท่าน ผ่านบริการ Investor Portal ก่อน รายละเอียด ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Investor Portal ได้ที่ www.set.or.th/tsd (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก Investor Portal สามารถสมัครใช้บริการได้ที่นี่ คลิก )

1

2. ระบุ Username และ Password และคลิก เข้าสู่ระบบ

2

3. เลือกที่เมนู “ดาวน์โหลด”

3

 

4. เลือกปีภาษีที่ต้องการ และคลิก Download

4

หลังจากดาวน์โหลดข้อมูลภาษีเงินปันผลเรียบร้อยแล้ว สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้ค่ะ

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th จากนั้นเลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

11

 

2. เลือก “ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2561” จากนั้นเลือก “ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91”

12

3. เลือกที่สี่เหลี่ยมหน้าข้อความ “มาตรา 40(4)(ข) เงินได้จากเงินปันผลจากบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย” และเลือก ทำรายการต่อไป

13

4. เลือก “บันทึก/แก้ไข เงินปันผล”

14

5. เลือก “ประสงค์อัพโหลดข้อมูล” จากนั้น เลือกไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด (Choose File) และ กดอัพโหลดจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ระบบจะดึงข้อมูลและแสดงในรายการเงินปันผลฯของผู้มีเงินได้ให้โดยอัตโนมัติ

15

แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่หลักทรัพย์ทุกตัวที่จะสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ บางหลักทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ก็จะไม่มีสิทธิในการได้รับเครดิตเงินปันผลอีก สำหรับคนที่ได้ปันผลจากหลายๆหลักทรัพย์ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าทางไหนจะคุ้มกว่ากัน

รับชม VDO วิธีเครดิตภาษีเงินปันผล ปี 2561

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

20 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. วราภรณ์

  ถ้าทำตามข้อ1 ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ใช่ไหมค่ะ ที่ไม่ยื่นเป็นรายได้

  1. OIC

   ใช่ค่ะ หากเลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ไม่ต้องนำไปคำนวณรวมเพื่อเสียภาษี ณ สิ้นปีได้ค่ะ

 2. นวพรรณ

  ชอบความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ในการบรรลุความต้องการของลูกค้าจากทาง หลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ

 3. วิ

  เอกสารเงินปันผลที่ได้รับทางไปรษณีย์ ไม่ต้องใช้ยื่นประกอบหรือคะ และจะรู้ได้ชัดเจนอย่างไร ว่า หลักทรัพย์ตัวไหนบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ ได้เครดิตภาษีเงินปันผล

  1. OIC

   ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารค่ะ สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว จึงไม่มีสิทธิในการได้รับเครดิตเงินปันผล
   โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ที่ https://www.boi.go.th/index.php?page=form_promoted_companies&language=th ค่ะ

 4. มนัสนันท์

  ปีที่แล้วยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผล
  แต่มาปีนี้จะไม่ขอยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลได้ไม๊คะ

 5. Amnuayporn

  เป็นประโยชน์มากค่ะ ให้ข้อมูลชัดเจนดีมากค่ะ

 6. Piyathape

  อธิบายเข้าใจง่าย ช่วยให้ลดเวลาในการยื่นแบบ

 7. kan

  ได้รับปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมBOI ไม่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องเอาเงินปันผลมารวมเป็นรายได้มั้ยครับ

แสดงความคิดเห็น