เครื่องหมาย CA หลังชื่อหุ้น คืออะไร

CA ย่อมาจาก Corporate Action

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือการซื้อขายหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายต่างๆ บนกระดานซื้อขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว เช่น XD, XM, XR ฯลฯ โดยโปรแกรม Streaming จะขึ้นสัญลักษณ์เตือนล่วงหน้าสำหรับหุ้นที่จะมีเหตุการณ์ CA ในเร็วๆนี้…

เครื่องหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆ

XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
XA (Excluding All) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
XE (Excluding Exercise) : แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
XM (Excluding Meetings) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XN (Excluding Capital Return) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB (Excluding Other Benefit) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้

 • สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
 • สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
 • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 • สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

ซื้อหุ้นวันไหน…จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์

จำง่ายๆ หาก “ซื้อหุ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X  ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในรอบนั้นๆ”

แต่หาก “ซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย และถือจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมายก็จะได้รับสิทธิ”

เช่น หุ้น XYZ จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividends) ในวันที่ 08/10/2017 หมายความว่าถ้าอยากมีสิทธิรับเงินปันผลในงวดนี้ ต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย (08/10/2017) และถือจนมาถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย (08/10/2017)

หากซื้อหุ้นแล้ว…ขายได้เมื่อไร

สามารถขายหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมายได้ทันที โดยท่านยังได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน

เช่น หุ้น XYZ ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 08/10/2017 โดยนักลงทุนซื้อหุ้นก่อนวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย และถือจนมาถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย จะสามารถขายหุ้นในวันที่ 08/10/2017 ได้ทันที โดยยังได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนการถือหุ้น

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

13 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. OIC

   ลูกค้าต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย และถือจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย ถึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะ

 1. narttaya

  แล้วเงินปันผลจะเข้ามาทางไหน และจะทราบได้อย่างไรคะ

  1. OIC

   จำนวนเงินปันผลที่ท่านลูกค้าได้รับนั้น จะเข้าผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้เป็นเอกสารแนบตอนเปิดบัญชีหลักทรัพย์ค่ะ :)

  1. OIC

   การขึ้นเครื่องหมาย CA เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ค่ะ หากซื้อหุ้นแล้วต้องการได้รับปันผลต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD และถือให้ถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะ

  1. OIC

   การขึ้นเครื่องหมาย CA เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ค่ะ หากซื้อหุ้นแล้วต้องการได้รับปันผลต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD และถือให้ถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะ

 2. VARuNEE CHARTTHONG

  หุ้นตัวใดจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด จะทราบได้อย่างไร และดูได้จากไหนคะ หมายถึงหุ้นตัวอื่นๆถ้าทราบล่วงหน้าจะได้ดักซื้อไว้ก่อน ส่วนใหญ่ทำไมหุ้นที่จ่ายเงินปันผลแล้วราคาจึงตกคะ

  1. OIC

   สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรม BSIS 2.2 หรือ application Aspen Bualuang Trade รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://goo.gl/DrDumU ค่ะ

   หลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD ประกาศจ่ายปันผลแล้ว ราคาหุ้นมักจะตกลง เนื่องจากนักลงทุนที่ซื้อหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมายได้รับสิทธิปันผลแล้ว จึงเริ่มทยอยขายหุ้นเพื่อทำกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงค่ะ

แสดงความคิดเห็น