การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CHUO

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5  NEWS-W5  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 20 – 23 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 10.10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.40 บาท
**ปัจจุบันหุ้น CHUO ขึ้นเครื่องหมาย SP ราคาปิดสุดท้ายอยู่ที่ 4.42 บาท**

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือ Pay-In ที่มีตัวพิมพ์จากธนาคาร

กรณีถือหุ้น CHUO

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีการโอนเงิน
“บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้น”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์
กระแสรายวัน เลขที่ บัญชี 002-3-701410


กรณีถือหุ้น CHUO -R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีการชำระเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (เท่านั้น)
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศทไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคาร เอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-013-7137-8

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น