ฝากเงินเข้าพอร์ตทำยังไง…ตรวจสอบยอดเงินที่ฝากได้จากไหน ?

เตรียมพร้อมก่อนเทรด…เมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้ามาที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย สำหรับบัญชีธนาคารที่เคยยื่นประกอบการสมัครเปิดบัญชี จะเป็นบัญชีสำหรับรับเงินปันผล และ ถอนเงินออกจากพอร์ต

ฝากเงินเข้าพอร์ตเท่าไหร่ ?

บัญชีประเภทเงินสด Cash Balance 

โอนเงินเข้าพอร์ตเท่าไหร่ สามารถซื้อได้ตามจำนวนเงินที่โอนเข้ามา ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินสูงสุด ( Credit Line )ที่นักลงทุนได้รับ *

 • กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินซื้อขายไม่เกินตามที่กำหนด
  สำหรับนักลงทุนทั่วไปไม่เกิน 500,000 บาท และ สำหรับนักศึกษาไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินสุดสูงในการซื้อขายหลักทรัพย์  สามารถส่งหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่ม
  เช่น บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน , สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หลักฐานทางการเงินอื่น โดยส่งเข้ามาดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน
บัญชีประเภทเงินสดแบบมีหลักประกัน Cash Collateral 

วางหลักประกัน 20% เทรดได้สูงสุดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ตัวอย่าง  :  ได้รับอนุมัติวงเงิน 200,000 บาท หากลูกค้าวางหลักประกันเข้ามาเต็มจำนวน 20 % ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือ  40,000 บาท จะสามารถเทรดได้เต็มวงเงิน 200,000 บาท

สำหรับการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนดชำระราคา T+3  ระบบจะตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่านตามที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ

ฝากเงินเข้าพอร์ต ทำอย่างไร  ?

1. ฝากเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ  ( E – ATS ) ผ่านช่องทางของหลักทรัพย์บัวหลวง 

ต้องทำการสมัครใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ โดยมีขั้นต่ำในการทำรายการตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50 ล้านบาท (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ) สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-17:00 น.

วิธีสมัครใช้บริการโอนเงินเพื่อทำการซื้อขายโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (E-ATS)  รายละเอียดดังนี้

1) ธนาคารกรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย

1.1) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
1.2) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
1.3) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งานเมนู E-ATS ผ่าน www.bualuang.co.th ภายใน 3 วันทำการหลังจากสมัครบริการผ่านตู้ ATM หากไม่มีบัตร ATM  สามารถส่งเอกสารเข้ามาสมัคร โดยดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

2) ธนาคารอื่น (ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี)

ส่งเอกสารมายังบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ดังนี้

2.1) ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า ระบุรายละเอียดในข้อ 7 พร้อมลงนามในวงเล็บท้ายข้อด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับบริษัทฯ (ดาวน์โหลด ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า)
2.2) หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงนามด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร (ดาวน์โหลด หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก)
2.3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
2.4) สำเนาหน้า Book Bank สำหรับตัดบัญชี จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดวิธีเข้าใช้งาน E-ATS คลิกที่นี่

2. โอนเงินผ่านช่องทางของธนาคารด้วยวิธีชำระเงิน (Bill payment )

รองรับการทำรายการผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ กรุงเทพ, กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์ ไม่มีขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ

หรือ นำแบบฟอร์ม B-PAY FORM ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ 3 ธนาคารข้างต้น ได้เช่นกันค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว นานแค่ไหน ยอดเงินจึงจะเข้าพอร์ต ?

หากทำรายการโอนเงินด้วยวิธี E-ATS หรือ ผ่านช่องทาง Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ ในช่วงเวลาตลาดเปิดทำการ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตแบบเรียลไทม์ หากทำรายการผ่านช่องทาง Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น

กรณีโอนเงินนอกเวลาทำการ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตในเช้าวันทำการถัดไปค่ะ

ตรวจสอบยอดเงินที่ฝากเข้าพอร์ตได้ที่ไหน ?

สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ท่านฝากเข้าพอร์ตได้ผ่านโปรแกรม Streaming ในช่อง Line Available โดยท่านจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ตาม Line และไม่เกินวงเงินสูงสุด (Credit  Limit*) ที่ได้รับ หากต้องการขอเพิ่มวงเงินสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่การตลาดและส่งหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ มูลค่า Line จะมีการอัพเดทแบบ Real-time

สำหรับ Cash Balance คือ มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของท่าน ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นมูลค่าเงินสดที่แท้จริงที่ท่านสามารถถอนได้ เนื่องจากกระบวนการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลา 3 วันหลังการซื้อขาย (T+3)

line

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

22 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. ญาณิน จั่นทองคำ

  กรณี ธนาคารอื่น (ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี)
  ยังต้องส่งเอกสารมายังบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง อีกครั้งหรือคะ ทั้งที่ตอนสมัครออนไลน์ เราก็ทำการส่งเอกสารทุกอย่างไปหมดแล้ว ยังไม่สามารถสมัครฝาก-ถอนเงินออนไลน์ได้เลย
  ทำไมเปลืองเอกสารจัง

  1. OIC

   Bookbank ที่ท่านลูกค้าแนบตอนส่งเอกสารนั้นจะใช้สำหรับกรณีรับเงินปันผลและเงินที่ถอนออกจากพอร์ตค่ะ ทั้งนี้หากการฝากกเงินเข้ามานั้นถ้าเป็นธนาคารอื่นนอกเหนือจาก 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ กสิกร ไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องสมัคร E-ATS เพื่อสามารถแจ้งตัดเงินเข้าพอร์ตผ่านหน้า website ได้เลยค่ะ

 2. อนันต์ เบญจพัฒนมงคล

  สมัครe-ats ผ่านตู้เอทีเอ็มไปเป็นอาทิตย์แล้วยังเข้าใช้งานไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ

  1. OIC

   จากการตรวจสอบลูกค้าจะสามารถใช้ E-ATS ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ :)

 3. สุรพันธ์

  ช่วยแนะนำวิธีนำเงินออกจากพอร์ตด้วยครับ

 4. ศิวกร เคียมเส็ง

  ผมได้ส่งเอกสารตามข้อ 2) ไปที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ แล้ว ผ่านไปประมาณ5 วัน ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ ผมก็ยังใช้ e-ats ไม่ได้ อ่ะครับ

  1. OIC

   การสมัคร E-ATS นั้นใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 สัปดาห์ อย่างไรทางเราจะติดตามประสานงานให้อีกครั้งนะคะ :)

 5. อุมาพร อุตรภาศ

  สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีเงินได้ที่เก็บออมได้แค่เดือนละ 2,000 บาท จะมีวิธีไหนที่จะทำเงินได้
  ให้งอกเงยเป็น 2 ล้านภายในระยะเวลา 5 ปีต้องมีวิธีการลงทุนอย่างไรตามๆๆๆ กูรูผู้ร่ำรวย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะตอบกลับมาทางอีเมล์ดีที่สุดค่ะหรือเบอร์โทร. 084-8981027

 6. piti

  เอกสารขอเปิด e-ats สามารถสแกนส่งทางe-mailได้ไหมครับ หรือต้องส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

 7. วัลลภา

  โอนเงินผ่าน kcyberbank เมื่อคืน เช็คยอดเช้านี้ยังไม่มีเข้สเลยค่ะ

  1. OIC

   หากท่านลูกค้าทำรายการโอนเงินเข้าพอร์ตในวันหยุด ยอดเงินจะถูกนำเข้าพอร์ตในวันและเวลาทำการนะคะ

 8. Anonymous

  หากไม่ได้ผูกกับบัญชีของไทยพาณิชย์, กรุงเทพ หรือกสิกร ก็ต้องไปสมัคร E-ATS ถูกต้องไหมคะ
  แต่ E-ATS ก็ใช้ร่วมกับแค่ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ และกสิกรเท่านั้น แบบนี้แล้วก็หมายความว่าธนาคารอื่นไม่ร่วม ยังไงๆก็ต้องใช้บัญชีของแค่ 3 ธนาคารนั้นใช่ไหมคะ

  1. OIC

   หากเป็นธนาคารอื่น เช่น (ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี) ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มส้งเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านลูกค้า ตามรายละเอียดข้อที่ 2 อ่านเพิ่มเติมคลิก https://goo.gl/uXsAHE นะคะ

 9. AP

  อยากทราบว่าถ้าไม่มี ธนาคารกรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย สามารถใช้ของธนาคารอื่นโอนได้ไหมค่ะ กรณีไม่สมัคร E-ATS

  1. OIC

   หากเป็นการโอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี E-ATS ผ่านทางธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี สามารถดำเนินการได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร E-ATS ตามรายละเอียดหัวข้อที่ 2 นะคะ https://goo.gl/2ndwYL

 10. Anonymous

  อยากทราบวิธีโอนเงินออกจากพอร์ตเข้า บ/ช ตัวเองค่ะ

 11. Tcountry

  ฝากเงินเข้าพอร์ทขั้นต่ำ 10,000บาทเท่านั้นหรอครับ

  1. OIC

   หากเป็นการโอนเงินผ่าน Bill Payment นััน ไม่มีขั้นต่ำในการโอนเงินนะคะ

แสดงความคิดเห็น