ฝากเงินเข้าพอร์ตทำยังไง…ตรวจสอบยอดเงินที่ฝากได้จากไหน ?

เตรียมพร้อมก่อนเทรด…เมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้ามาที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย สำหรับบัญชีธนาคารที่เคยยื่นประกอบการสมัครเปิดบัญชี จะเป็นบัญชีสำหรับรับเงินปันผล และ ถอนเงินออกจากพอร์ต

ฝากเงินเข้าพอร์ตเท่าไหร่ ?

บัญชีประเภทเงินสด Cash Balance 

โอนเงินเข้าพอร์ตเท่าไหร่ สามารถซื้อได้ตามจำนวนเงินที่โอนเข้ามา ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินสูงสุด ( Credit Line )ที่นักลงทุนได้รับ *

 • กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินซื้อขายไม่เกินตามที่กำหนด
  สำหรับนักลงทุนทั่วไปไม่เกิน 500,000 บาท และ สำหรับนักศึกษาไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินสุดสูงในการซื้อขายหลักทรัพย์  สามารถส่งหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่ม
  เช่น บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน , สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หลักฐานทางการเงินอื่น โดยส่งเข้ามาดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

บัญชีประเภทเงินสดแบบมีหลักประกัน Cash Collateral 

วางหลักประกัน 20% เทรดได้สูงสุดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ตัวอย่าง  :  ได้รับอนุมัติวงเงิน 200,000 บาท หากลูกค้าวางหลักประกันเข้ามาเต็มจำนวน 20 % ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือ  40,000 บาท จะสามารถเทรดได้เต็มวงเงิน 200,000 บาท

สำหรับการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนดชำระราคา T+2  ระบบจะตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่านตามที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ

ฝากเงินเข้าพอร์ต ทำอย่างไร  ?

1. ฝากเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ  ( E – ATS ) ผ่านช่องทางของหลักทรัพย์บัวหลวง 

ต้องทำการสมัครใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ โดยมีขั้นต่ำในการทำรายการตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50 ล้านบาท (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ) สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-17:00 น.

วิธีสมัครใช้บริการโอนเงินเพื่อทำการซื้อขายโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (E-ATS)  รายละเอียดดังนี้

1) ธนาคารกรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย

1.1) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
1.2) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
1.3) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งานเมนู E-ATS ผ่าน www.bualuang.co.th ภายใน 3 วันทำการหลังจากสมัครบริการผ่านตู้ ATM หากไม่มีบัตร ATM  สามารถส่งเอกสารเข้ามาสมัคร โดยดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

2) ธนาคารอื่น (ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี)

ส่งเอกสารมายังบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ดังนี้

2.1) ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า ระบุรายละเอียดในข้อ 7 พร้อมลงนามในวงเล็บท้ายข้อด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับบริษัทฯ (ดาวน์โหลด ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า)
2.2) หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงนามด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร (ดาวน์โหลด หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก)
2.3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
2.4) สำเนาหน้า Book Bank สำหรับตัดบัญชี จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดวิธีเข้าใช้งาน E-ATS คลิกที่นี่

2. โอนเงินผ่านช่องทางของธนาคารด้วยวิธีชำระเงิน (Bill payment )

รองรับการทำรายการผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ กรุงเทพ, กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์ ไม่มีขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ

หรือ นำแบบฟอร์ม B-PAY FORM ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ได้เช่นกันค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว นานแค่ไหน ยอดเงินจึงจะเข้าพอร์ต ?

หากทำรายการโอนเงินด้วยวิธี E-ATS หรือ ผ่านช่องทาง Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ ในช่วงเวลาตลาดเปิดทำการ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตแบบเรียลไทม์ หากทำรายการผ่านช่องทาง Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น

กรณีโอนเงินนอกเวลาทำการ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตในเช้าวันทำการถัดไปค่ะ

ตรวจสอบยอดเงินที่ฝากเข้าพอร์ตได้ที่ไหน ?

สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ท่านฝากเข้าพอร์ตได้ผ่านโปรแกรม Streaming ในช่อง Line Available โดยท่านจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ตาม Line และไม่เกินวงเงินสูงสุด (Credit  Limit*) ที่ได้รับ หากต้องการขอเพิ่มวงเงินสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่การตลาดและส่งหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ มูลค่า Line จะมีการอัพเดทแบบ Real-time

สำหรับ Cash Balance คือ มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของท่าน ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นมูลค่าเงินสดที่แท้จริงที่ท่านสามารถถอนได้ เนื่องจากกระบวนการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลา 3 วันหลังการซื้อขาย (T+2)

line

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

44 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. ญาณิน จั่นทองคำ

  กรณี ธนาคารอื่น (ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี)
  ยังต้องส่งเอกสารมายังบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง อีกครั้งหรือคะ ทั้งที่ตอนสมัครออนไลน์ เราก็ทำการส่งเอกสารทุกอย่างไปหมดแล้ว ยังไม่สามารถสมัครฝาก-ถอนเงินออนไลน์ได้เลย
  ทำไมเปลืองเอกสารจัง

  1. OIC

   Bookbank ที่ท่านลูกค้าแนบตอนส่งเอกสารนั้นจะใช้สำหรับกรณีรับเงินปันผลและเงินที่ถอนออกจากพอร์ตค่ะ ทั้งนี้หากการฝากกเงินเข้ามานั้นถ้าเป็นธนาคารอื่นนอกเหนือจาก 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ กสิกร ไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องสมัคร E-ATS เพื่อสามารถแจ้งตัดเงินเข้าพอร์ตผ่านหน้า website ได้เลยค่ะ

 2. อนันต์ เบญจพัฒนมงคล

  สมัครe-ats ผ่านตู้เอทีเอ็มไปเป็นอาทิตย์แล้วยังเข้าใช้งานไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ

  1. OIC

   จากการตรวจสอบลูกค้าจะสามารถใช้ E-ATS ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ :)

 3. สุรพันธ์

  ช่วยแนะนำวิธีนำเงินออกจากพอร์ตด้วยครับ

 4. ศิวกร เคียมเส็ง

  ผมได้ส่งเอกสารตามข้อ 2) ไปที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ แล้ว ผ่านไปประมาณ5 วัน ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ ผมก็ยังใช้ e-ats ไม่ได้ อ่ะครับ

  1. OIC

   การสมัคร E-ATS นั้นใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 สัปดาห์ อย่างไรทางเราจะติดตามประสานงานให้อีกครั้งนะคะ :)

 5. อุมาพร อุตรภาศ

  สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีเงินได้ที่เก็บออมได้แค่เดือนละ 2,000 บาท จะมีวิธีไหนที่จะทำเงินได้
  ให้งอกเงยเป็น 2 ล้านภายในระยะเวลา 5 ปีต้องมีวิธีการลงทุนอย่างไรตามๆๆๆ กูรูผู้ร่ำรวย ขอบคุณมาก ๆ ค่ะตอบกลับมาทางอีเมล์ดีที่สุดค่ะหรือเบอร์โทร. 084-8981027

 6. piti

  เอกสารขอเปิด e-ats สามารถสแกนส่งทางe-mailได้ไหมครับ หรือต้องส่งไปรษณีย์อย่างเดียว

  1. OIC

   รบกวนขอเป็นเอกสารตัวจริงส่งทางไปรษณีย์นะคะ

 7. วัลลภา

  โอนเงินผ่าน kcyberbank เมื่อคืน เช็คยอดเช้านี้ยังไม่มีเข้สเลยค่ะ

  1. OIC

   หากท่านลูกค้าทำรายการโอนเงินเข้าพอร์ตในวันหยุด ยอดเงินจะถูกนำเข้าพอร์ตในวันและเวลาทำการนะคะ

 8. Anonymous

  หากไม่ได้ผูกกับบัญชีของไทยพาณิชย์, กรุงเทพ หรือกสิกร ก็ต้องไปสมัคร E-ATS ถูกต้องไหมคะ
  แต่ E-ATS ก็ใช้ร่วมกับแค่ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ และกสิกรเท่านั้น แบบนี้แล้วก็หมายความว่าธนาคารอื่นไม่ร่วม ยังไงๆก็ต้องใช้บัญชีของแค่ 3 ธนาคารนั้นใช่ไหมคะ

  1. OIC

   หากเป็นธนาคารอื่น เช่น (ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี) ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มส้งเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านลูกค้า ตามรายละเอียดข้อที่ 2 อ่านเพิ่มเติมคลิก https://goo.gl/uXsAHE นะคะ

 9. AP

  อยากทราบว่าถ้าไม่มี ธนาคารกรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย สามารถใช้ของธนาคารอื่นโอนได้ไหมค่ะ กรณีไม่สมัคร E-ATS

  1. OIC

   หากเป็นการโอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี E-ATS ผ่านทางธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี สามารถดำเนินการได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร E-ATS ตามรายละเอียดหัวข้อที่ 2 นะคะ https://goo.gl/2ndwYL

 10. Anonymous

  อยากทราบวิธีโอนเงินออกจากพอร์ตเข้า บ/ช ตัวเองค่ะ

 11. Tcountry

  ฝากเงินเข้าพอร์ทขั้นต่ำ 10,000บาทเท่านั้นหรอครับ

  1. OIC

   หากเป็นการโอนเงินผ่าน Bill Payment นััน ไม่มีขั้นต่ำในการโอนเงินนะคะ

 12. สุรเกียรติ

  ฝากขั้นต่ำเท่าไรอ่ะครับงงแปบ 10000 เลยหรอ

  1. Online Trading

   สำหรับการฝากเงินหลักประกันเข้าบัญชีหลักทรัพย์ หากลูกค้าดำเนินการผ่านระบบ Bill Payment จะไม่มีขั้นต่ำนะคะ

 13. saman

  กรณีหน้าเวปเดิม โอนเงินได้เลย พอเป็นหน้าเวปใหม่ ไม่สามารถทำรายการได้ ต้องสมัครใหม่อีกครั้งใช่มั้ยครับ

  1. OIC

   ขออนุญาตประสานงานให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

 14. Anonymous

  เช็คยังไงว่าเราฝากเงินเข้าพอร์ทมาแล้วเท่าไหร่บ้างคะ

  1. OIC

   ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง http://www.bualuang.cot.h จากนั้น Login เลือกที่เมนู E-Service > เลือกเมนูย่อย E – Documents จากนั้นเลือกหมวดหมู่รายงานเป็น ใบรับวางบิลและใบเสร็จรับเงินค่ะ

 15. Suwanna

  มีขั้นต่ำมั๊ยคะ?ในการโอนเงินเข้าพอร์ต
  ขอบคุณค่ะ

  1. OIC

   ฝากเงินผ่านบริการ Bill payment ไม่มีขั้นต่ำในการฝากเงินนะคะ

 16. ศรายุทธ

  ของผมได้รับการอนุมัติแล้วได้Username มาทางข้อความ แต่รหัสผ่านยังไม่เข้าอีเมล์เลยคับไม่ทราบว่าส่งไปผิดเมล์รึป่าวคับ

  1. OIC

   เบื้องต้นลูกค้าลองตรวจข้อมูลผ่านทาง Email อีกครั้งนะคะ หากยังไม่ได้รับรบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ได้ที่เบอร์ 02 618 1111 นะคะ

 17. โอ๊บ

  cash balance ถ้า credit limit ที่ 500,000 เทรดได้จริงแค่ 500,000
  แต่ถ้าเราฝากเงิน ats 1,000,000 ได้ไหม เหมือนฝากธนาคาร เอาดอกเบี้ย ถึงแม้จะเทรดจริงได้แค่ 500,000

  รบกวนตอบกลับด้วยครับ ขอบคุณครับ

  1. OIC

   เบื้องต้นสามารถทำรายการโอนเงินได้ค่ะ ช่อง Cash Balance จะแสดงยอดเงิน 1,000,000 บาท แต่จะสามารถเทรดได้ไม่เกิน limit วงเงินนะคะ
   ทั้งนี้สามารถแจ้งขอขยายวงเงินได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือติดต่อฝ่าย Customer Service โทร. 02 618 1111 นะคะ

 18. thunya

  จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากสำหรับการนำเงินปันผลและการถอนเงินต้องทำอย่างไรคะ

 19. สิริพร

  จะฝากเงินเข้าพอร์ตจากบัญชีธนาคารต่างประเทศได้อย่างไรค่ะ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ

  1. OIC

   ไม่สามารถทำรายการโอนเงินเข้าพอร์ตจากธนาคารต่างประเทศได้นะคะ
   ทั้งนี้หากลูกค้าใช้บริการ mBanking หรือ iBanking ของธนาคารกรุงเทพ กสิกร ไทยพาณิชย์ สามารถทำรายการโอนเงินได้นะคะ :)

 20. วนิดา

  ถ้าไม่ต้องการฝากเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ (E-ATS) ก็ต้องใช้วิธีโอนเงินผ่านช่องทางของธนาคารด้วยวิธีชำระเงิน (Bill payment) เท่านั้นใช่หรือไม่ค่ะ แล้วถ้ายังไม่มีบัญชีของ 3 ธนาคารนี้ก็จะต้องไปเปิดบัญชีก่อนถูกหรือไม่เพื่อให้สามารถใช้ iBanking ได้ ตอนนี้มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น แล้วถ้าไปเปิดบัญชีของธนาคารกรุงเทพฯ แล้วสามารถโอนเงินจาก E-banking ของธนาคารกรุงไทยมายัง iBanking ของธนาคารกรุงเทพได้เลยหรือไม่ค่ะ

  1. OIC

   ถูกต้องค่ะ หากท่านต้องการโอนเงินผ่านบริการ Bill Payment จะต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์ เพิ่มเติมก่อนนะคะ ทั้งนี้หากเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพแล้ว สามารถโอนเงินผ่าน Internet Banking จากธนาคารกรุงไทยมายังธนาคารกรุงเทพ เพื่อโอนเงินเข้าพอร์ตได้เลยค่ะ

 21. อถิรดี

  ฝากเข้าพอร์ต มีดอกเบี้ยให้หรือไม่ ถ้ามี เท่าไรค่ะ

 22. เสรี เอื้อไตรรัตน์

  สมัคร e-ats ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ กี่วันถึงใช้งานได้ค่ะ

  1. OIC

   สามารถใช้งานได้ 3 วันทำการหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ

แสดงความคิดเห็น