ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขาย iAlgo ทำอย่างไร ?

Bualuang iAlgo นวัตกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Algorithmic Order) เพื่อให้นักลงทุนสามารถกำหนด หรือสร้างเงื่อนไขในการส่งคำสั่งในรูปแบบต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องให้ทำงานหรือนั่งเฝ้าตลาดอีกต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขการใช้บริการ Bualuang iAlgo

1. ลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวง ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น

2. สามารถใส่เงื่อนไข หรือ Algo Order ได้สูงสุด 50 รายการ

3. มูลค่าของแต่ละ Algo Order ต้องไม่ตำ่กว่า 50,000 บาท

4. เมื่อส่งเงื่อนไขคำสั่งแล้ว นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องให้ทำงานหรือนั่งเฝ้าตลาดอีกต่อไป

5. สามารถยกเลิกเงื่อนไขคำสั่ง (Condition) หรือคำสั่ง (Order) ได้ด้วยตนเอง หรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าจอการใช้งาน Algo Order แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : แสดงรายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ-ขาย

ส่วนที่ 2 : เลือกประเภทของคำสั่ง

ส่วนที่ 3 : กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

algo order 2

ส่วนที่ 4 : Algo Order View  แสดงคำสั่งซื้อ-ขาย ของ Algo Order ประเภทต่างๆ หลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันการส่งคำสั่ง

algo order

ส่วนที่ 5 : Order Status View แสดงสถานะคำสั่ง เมื่อ Algo Order นั้นเข้าเงื่อนไขที่กำหนด และระบบส่งคำสั่งเข้าสู่ตลาดแล้ว สามารถทำการ Double Click เพื่อดูรายละเอียดของคำสั่งได้

order status

 • Order ID     แสดงหมายเลขของ Order
 • Account      แสดงเลขที่บัญชีที่ต้องการเรียกดู สามารถเรียกดูแต่ละบัญชีได้จาก List Order Status View
 • Symbol       แสดงชื่อย่อของหลักทรัพย์
 • Side            ประเภทของคำสั่ง แบ่งเป็น BUY/SELL
 • Vol              แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อขาย
 • Price           แสดงราคาหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อขาย
 • Matched     แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่เกิดการจับคู่ไปแล้ว
 • AVG.            แสดงราคาเฉลี่ยของการจับคู่
 • Status         สถานะของคำสั่ง
 • Update       แสดงเวลาที่ Order นั้นๆ มีการเคลื่อนไหว หรือมีการ Update ใดๆ

ยกเลิก Algo Order ทำอย่างไร ?

 • คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้า order ที่ต้องการยกเลิก จะปรากฎเครื่องหมายถูก จากนั้นเลือกที่รูปถังขยะทางด้านบน
 • ระบุ PIN (ตัวเลข 6 หลัก) จากนั้นกด Confirm

cancel

 • หากคำสั่งถูกยกเลิกแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ Order Cancel Result และสถานะคำสั่ง (Status) ของ Algo order นั้นๆจะเป็น Cancelled

cancel-3

วิธีเปลี่ยนแปลง Algo order 

 • ดับเบิ้ลคลิกที่ Algo order ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จะปรากฏกล่องข้อความ “Algo Order Info”
 • ระบุเงื่อนไขใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นระบุ PIN
 • เลือกที่ Update Order กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นๆ หรือ
  เลือกที่ Send as New Order เพื่อส่งคำสั่งนั้นแยกเป็นคำสั่งใหม่อีกหนึ่งคำสั่ง โดยคำสั่งเดิมนั้นยังมีผลตามเงื่อนไขเดิม

order

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. MANOCH PSNNOPPA

  ไม่ควรกำหนด มูลค่าของ ialgo order ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000
  ลูกค้ารายเล็กไม่มีโอกาสได้ใช้คุณสมบัติจาก BLS อย่างเท่าเทียม

  1. OIC

   ทางเราขอน้อมรับความคิดเห็นของท่านลูกค้า เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ :)

แสดงความคิดเห็น