แจ้งการใช้สิทธิเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) BROCK-W1 (ครั้งสุดท้าย)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) “BROCK-W1” คลิก อ่านรายละเอียดสิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ BROCK-W1

ระยะเวลายื่นขอใช้สิทธิ์ : 17 – 31 พฤษภาคม 2561 (9.30-15.30 น.)

อัตราส่วนการจัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0052 หุ้นในราคาหุ้นละ 3.48 บาท
ราคาปิด BROCK ณ วันที่ 15/5/2561 อยู่ที่ 2.54 บาท


เอกสารประกอบการจองซื้อ

1. แบบคำเบิก/โอนหลักทรัพย์ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลายเซ็นจริง)
4. หลักฐานการชำระเงิน (Pay-in ที่มีตัวพิมพ์จากทางธนาคาร)


กรณีถือหุ้น BROCK-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : เช็ค แคชเชียร์เช็ค (เท่านั้น)

สั่งจ่าย “Baan Rock Garden Plc. for Shares Subscription”  เช็คลงวันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2561


กรณีถือหุ้น BROCK-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเงินโอน ***เริ่มชำระเงินวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2561 ***

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร กรุงเทพ  สาขา ถนนเทียมร่วมมิตร
เลขที่บัญชี 301-1-14515-4


สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ คุณจันทมาส หาญคิมหันต์ หรือ คุณพิศิษศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ
เลขที่ 601 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-934-7171 ต่อ 216 , 215
โทรสาร 02-934-7186

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น