สร้างโอกาสการลงทุน…ก่อนใครด้วย “BLOVOL”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนชนิดต่างๆ จนนักลงทุนหน้าใหม่ศึกษาหาข้อมูลแทบไม่ทัน …ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 จะทำอะไรต้องรวดเร็ว กระชับ ฉับไว จึงทำให้เกิดข้อคำถามคำตอบนี้ขึ้นมา เผื่อว่าจะทำให้นักลงทุนทุกท่านเข้าใจในกองทุน “BLOVOL” นี้มากขึ้น…

ETF คืออะไร…เคยได้ยินแต่ไม่รู้จัก ?

etff1รู้จัก ETF (Exchange Traded Fund) ให้มากขึ้น…คลิกเลย

ดัชนีการลงทุนอัจฉริยะ BCAP Smart Index Series คืออะไร ? 

ดัชนีการลงทุนอัจฉริยะ ถูกสร้างขึ้นจากการกลั่นกรองหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีข้อมูลในอดีตทั่วโลกแสดงถึงประสิทธิผลในการลงทุนด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ แล้วนำมาหลอมรวมเป็นระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนในการลงทุน โดยดัชนีเหล่านี้จะปรับรายชื่อและน้ำหนักการลงทุนในหุ้นทุกเดือน ตามกลยุทธ์การลงทุน… BCAP Smart Index Series เป็นดัชนีการลงทุนอัจฉริยะที่ บลจ.บีแคป จัดทำขึ้นสำหรับการลงทุนหุ้นไทยโดยเฉพาะเป็นรายแรกของประเทศไทย… อันเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้นักลงทุนไทยของ บลจ.บีแคป

BCAP Smart Index Series ประกอบด้วย 5 ดัชนี ดังนี้!!

BLOVOL-01

ดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index (BLOVOL) ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ หรือมีผลในการลดความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและความเสี่ยงทางการเงินประกอบการคัดเลือก

BVALUE-01

ดัชนี BCAP Value Investing Index (BVALUE) จับหัวใจกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investing มาใช้เลือกหุ้นที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นระบบและขั้นตอน

BDIV-01

ดัชนี BCAP Selective Dividend Index (BDIV) ลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจะจ่ายปันผลดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและความเสี่ยงทางการเงินประกอบการคัดเลือก

BQLITY-01

ดัชนี BCAP Quality Growth Index (BQLITY) ลงทุนในหุ้นที่มีโครงสร้างรายได้มั่นคง และมีการรับรู้รายได้ที่โปร่งใส ตลอดจนมีแนวโน้มการเติบโตและการลงทุนที่ดี

BMOMENT-01

ดัชนี BCAP Smart Momentum Index (BMOMENT) เลือกหุ้นที่ราคาอยู่ในขาขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่คัดกรองเฉพาะหุ้นที่ราคาไม่ได้ปรับตัวจนราคาสูงมากเกินหรือมีการใช้การกู้ยืมเงินที่ไม่ระมัดระวัง

ตัวแรก “BLOVOL” คืออะไร ?

ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่อยากออมในหุ้น แต่ไม่อยากเลือกหุ้น ให้ดัชนีทำงานแทนอย่างเป็นระบบ ด้วย “BLOVOL” กองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol ETF ตลาดผันผวน ก็สตรองได้!!

 • กองทุนใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเลือกหุ้นที่มีศักยภาพ ในการสร้างผลตอบแทนที่ดี แต่มีความผันผวนต่ำและช่วยให้ดัชนีมีการ
  กระจายความเสี่ยงที่ดี
 • ความผันผวนที่ต่ำจะช่วยลดผลกระทบจากตลาดช่วงขาลงได้ แต่ขณะเดียวกันก็สามารถได้ผลตอบแทนจากตลาดช่วงขาขึ้นได้เช่นกัน
 • ลงทุนอย่างมีระบบและวินัยสูงสุดผ่านกลไกการลงทุนของดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index ที่มีการเปิดเผยกลยุทธ์อย่างชัดเจน
 • เป็นกองทุนที่ซื้อขายได้ระหว่างวันในตลาดหลักทรัพย์แบบหุ้นไม่ต้องรอลุ้นราคาปิดเหมือนกองทุนทั่วไป

“BLOVOL” เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยที่ดีแต่มีความผันผวนต่ำ
 • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะปานกลาง
 • ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้

**ศึกษาข้อมูลการลงทุนผลตอบแทนและความเสี่ยงเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

เริ่มต้นลงทุนใน “BLOVOL” ก่อนใคร!!

สร้างโอกาสดีๆ ก่อนใครในสภาวะตลาดผันผวน กับการเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด BLOVOL เป็นกองทุนรวม ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนดีแต่ความผันผวนต่ำซึ่งเป็น 1 ใน Smart Index Series จาก BCAP Asset สามารถแจ้งความประสงค์ในการจอง
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ขั้นตอนที่ 1 : ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองผ่านหน้า www.bualuang.co.th

Username : รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
Password : รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนูหลัก E-Services > เมนูย่อย E-Survey 

12

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูล สำรวจความสนใจ IPO “BLOVOL” พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกด “ถัดไป”
มูลค่าการจองขั่นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท (ราคาเสนอขายต่อหน่วย 10.00 บาท)

336

 

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบและยืนยัน 

333

ขั้นตอนที่ 5 : หน้าจอแจ้งยืนยัน “ทำแบบสำรวจเรียบร้อย”

b4

**หมายเหตุ

 • การแจ้งความประสงค์ต้องการจองซื้อ ยังไม่ถือว่าท่านจะได้รับสิทธิ์การจัดสรรจองซื้อหากท่านได้รับการจัดสรร จะต้องดำเนินการยืนยันจองซื้อผ่านระบบ E-IPO ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
 • ชำระค่าจองซื้อโดยวิธีตัดหลักประกัน วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
  เฉพาะบัญชีหลักทรัพย์ประเภท “Cash Balance” เท่านั้น โดยท่านจะต้องเตรียมจำนวนเงินในพอร์ตให้เพียงพอ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. และจำนวนเงินนั้นต้องไม่ใช่เงินจากค่าขายหลักทรัพย์ สังเกตที่ช่อง Cash Balance ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอ
 • ชำระค่าจองซื้อโดยวิธีตัด ATS วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.
  เฉพาะบัญชีหลักทรัพย์ประเภท “Cash Colleteral” เท่านั้น

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bcap.co.th หรือสอบถามผู้แนะนำการลงทุนของท่าน…

**BLOVOL เป็นกองทุนรวม ETF  โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น