มือใหม่…หัดใช้ Aspen for Browser

 Aspen for Browser อีกหนึ่งโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์หุ้น ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สะดวก ครบครัน ทั้งการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค การสแกนหาหุ้น การตั้งเตือนข้อมูลราคา ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโปรแกรม Aspen ไว้ให้คุณได้ใช้งานแล้ว !!

aspen 1

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Aspen for Browser ให้กับนักลงทุน(มือใหม่)หลายๆท่าน มาเริ่มต้นใช้งานไปพร้อมๆกันเลยค่ะ (หากยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถอ่านวิธีติดตั้งและเข้าใช้งาน คลิกที่นี่ )


เริ่มต้นการใช้งาน Aspen for Browser จะพบหน้าหลัก (Default) ประกอบด้วย 4 Windows

1. Market Overview

2. Chart

3. News

4. Quote

default 1

 

Market Overview : แสดงภาพรวมของทั้งตลาด แบบ Real-time

 • การเลือกดัชนีหลักทรัพย์ (Select Group) และ การเลือกประเภทของข้อมูล (Template)

 

market overview 3

 

market overview 2

 

ตัวอย่าง : หากต้องการทราบหุ้นใน Sector Bank… ว่าหุ้นใดที่มี PE น้อยที่สุด ?
 1. คลิกเมนู Select Group เลือก Sector “BANK”
 2. คลิกเมนู Template เลือก Fundamental
 3. คลิกเลือกที่หัว Column ที่ต้องการจัดอันดับ ระบบจะจัดอันดับค่าให้อัตโนมัติ

market overview

Chart : แสดงข้อมูลราคาในรูปแบบกราฟ สามารถเพิ่ม Technical Indicators เพื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

 • วิธีเรียกดูกราฟ

chart 5

 • แถบเครื่องมือบนเมนู “Chart”

chart-4

การปรับสเกลราคา/เวลา

1  Default Scale ปรับสเกลราคาและเวลาแบบอัตโนมัติ

2   Auto Scale Time ปรับสเกลเวลาแบบอัตโนมัติ

3  Expand Time Scale ขยายสเกลเวลา (แกนเวลา)

4  Compress Time Scale ลดสเกลเวลา (แกนเวลา)

5  Shift Left เลื่อนกราฟราคาไปด้านซ้าย ช่วยในการตีเส้นแนวโน้มในอนาคต

6  Shift Right เลื่อนกราฟราคาไปด้านขวา เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีต

7  Auto Scale Price ปรับสเกลราคาอัตโนมัติ

8  Expand Price Scale ขยายสเกลราคา (แกนราคา)

9  Compress Price Scale ลดสเกลราคา (แกนราคา)

10  Shift Up เลื่อนแท่งกราฟขึ้น

11  Shift Down เลื่อนแท่งกราฟลง

16  Linear Price Scale แสดงสเกลราคาตามจริง

17  Logarithmic Price Scale แสดงสเกลราคาโดยการ Log Scale ตามระดับราคา

18  Percent Change Price Scale แสดงสเกลราคาในลักษณะ %Change

12  Bar Width ช่วงเวลาบนกราฟที่จะแสดง เช่น 10 นาที, 15 นาที, วัน, อาทิตย์, เดือน

13  Chart Type รูปแบบของกราฟที่จะแสดง เช่น Bar Chart, Candlesticks, Line Chart

 

การเพิ่ม/ลดเครื่องมือทางเทคนิค

19  Overlays การเพิ่มเส้นเทคนิคบนกราฟราคา เช่น Moving Average

20  Expert Advisor การเพิ่มสัญญาณเทคนิคลงบนกราฟราคา แสดงผลในรูปแบบตัวอักษร

21  Indicators การเพิ่มเส้นเทคนิคบนหน้าต่างย่อยที่กำลังใช้งาน

22  Add Indicator to New Panel การเพิ่มเส้นเทคนิคบนหน้าต่างย่อยใหม่

23  Remove Study การลบเส้นเทคนิคบนหน้าต่างย่อยที่กำลังใช้งาน

24  Remove All Overlay การลบเส้นเทคนิคบนหน้าต่างย่อยทั้งหมด

25  Remove Panel การลบหน้าต่างย่อยออก

 

ตัวอย่าง การเพิ่มเส้นเทคนิคบนกราฟราคา (Overlay) และ การเพิ่มเส้นเทคนิคบนหน้าต่างย่อยใหม่ (Add Indicator to New Panel)

add indicator-4

 

การวาดเส้น Trend Line

26  Freehand Trend Line การวาดเส้น Trend Line

27  Horizontal Line การวาดเส้น Trend Line แบบแนวนอน

28  Trend Channels การวาดเส้น Trend Line แบบเส้นขนาน

29  Speed Resistance Lines การวาดเส้น Speed Resistance Lines

30  Andrew’s Pitchfork การใช้เครื่องมือ Andrew’s Pitchfork

31  Fibonacci Lines การใช้เครื่องมือ Fibonacci Lines

32  Chart Annotations เพิ่มข้อความลงบนกราฟ

33  Callouts เพิ่มข้อความแบบละเอียดลงบนกราฟ ณ จุดที่ต้องการ

34  Delete Selected Object ลบเส้น Trend Line และวัตถุต่างๆ

35  Delete All Objected ลบเส้น Trend Line ทั้งหมด

36  Price Snap ช่วยในการลากเส้น Trend Line ให้ใกล้กับเส้นกราฟราคามากที่สุด

 

 • การเปรียบเทียบ Chart

1. พิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ต้องการเปรียบเทียบ โดยใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นกลางระหว่างชื่อหลักทรัพย์แต่ละตัว เช่น  WORK,BEC,MCOT,MONO จากนั้นกด Enter

2. คลิกที่ 18 เพื่อเปลี่ยน Price Scale ให้อยู่ในรูป %Change

3. คลิกที่ 13 เพื่อปรับรูปแบบการแสดงผลของกราฟเป็น Line Chart เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และช่วยให้การเปรียบเทียบชัดเจนมากยิ่งขึ้น

chart 7

 

ทำความรู้จักกับ Technical Indicators สุดฮิต ที่นิยมใช้งาน คลิกเลย!! ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 
หรือ หากสนใจอ่านวิธีการเพิ่มสัญญาณเทคนิค Buy/Sell บนกราฟราคา คลิกที่นี่

News : แสดงข้อมูลข่าว Real – Time ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน จากหลากหลายแหล่งข่าวทั้งในและต่างประเทศ

การค้นหาข่าวสามารถค้นหาข่าว โดยการพิมพ์คำค้นหา จากนั้นกด Enter

news-1

 

การค้นหาด้วยคำค้นหามากกว่า 1 คำ หรือการใช้คำเชื่อม

 • คำสั่ง “และ” เมื่อต้องการค้นหาข่าวที่มีคำค้นทุกคำปรากฏอยู่ในข่าว ค้นหาได้ 2 วิธี เช่น การจ้างงาน สหรัฐ หรือ การจ้างงาน และ สหรัฐ
 • คำสั่ง “หรือ” เมื่อต้องการค้นหาข่าวที่มีคำใดคำหนึ่งปรากฏอยู่ในข่าว เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.
 • ใช้เครื่องหมายคำพูด “…” เมื่อต้องการค้นหาข่าวโดยใช้ ชื่อบุคคล หรือ ชื่อบริษัทฯ เช่น “ทรัมป์”
 • ใช้คำค้น % แล้วตามด้วย ชื่อหุ้น (Symbol) ในกรณีที่ต้องการค้นหาเฉพาะข่าวหุ้นรายตัว เช่น %BBL

 

Quote : แสดงข้อมูลราคาซื้อขายระหว่างวัน โดยสามารถแสดงราคาหุ้นได้หลายตัวในหน้าจอเดียวกัน

 • การเพิ่ม / ลด / แก้ไข รายชื่อหุ้นใน Quote

quote-1

 

quote_

 

quote-3

 

 • การเพิ่ม Column ใน Quote

quote-4

 

 • การลบ Column ใน Quote

quote-9

 

การสร้างและ Save Template

โดยปกติเมื่อเปิดใช้งาน Aspen ระบบจะกำหนดเป็นหน้าหลัก (Default Window) มาให้ หากท่านต้องการสร้างหน้า Template ส่วนตัว สามารถทำได้ดังนี้

คลิกที่ page  เพื่อสร้างเพจว่างขึ้นมา จากนั้นคลิกเลือกไอคอนของเครื่องมือที่ท่านต้องการ เพื่อสร้างหน้า Window นั้นๆ และจัดเรียงแต่ละ Window ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

template-5

 

หากต้องการ Save หน้า Template นั้นๆไว้ใช้งาน สามารถทำได้โดยการคลิกปุ่ม Save As จากนั้นจะมี Pop Up ปรากฏขึ้นมากลางหน้าจอ ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อ Page ที่ต้องการ Save ลงไป จากนั้นคลิกปุ่ม Save

save template-3

Tips

 • ปุ่ม Save ใช้เมื่อต้องการ Save แทนที่ Page เดิมที่ได้เคยสร้างไว้แล้ว ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือตั้งค่าใดๆ ใหม่เพิ่ม
 • ปุ่ม Save As ใช้เมื่อต้องการ Save Page ขึ้นมาใหม่อีก 1 Page

วิธีเปิดใช้งาน Template 

คลิกที่ไอคอน View 37 จากนั้นเลือกที่ Page Explorer จะปรากฎแถบเครื่องมือขึ้นมาทางด้านซ้ายมือ

 • Template สำเร็จรูป : ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Global จากนั้นดับเบิ้ลคลิกเลือก template ที่ต้องการเปิดใช้งาน
 • Template ที่สร้างขึ้น : ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ User จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Pages จะปรากฏ template ที่ท่านสร้างขึ้น

 

template 3

 

วิธีการสแกนหุ้นด้วย Aspen คลิกที่นี่

วิธีการใช้งาน Aspen Bualuang Trade บน Mobile คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น