แบ่งเงินทำ DCA อย่างไรดี ?

อยากเริ่มต้นลงทุน แต่แค่เริ่มคิด…คำถามก็ร่ายเรียงกันมาไม่หยุดหย่อน….

เงินลงทุนเริ่มต้น…เท่าไรดี ??

การจะลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นั้น คงไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินได้เนื่องจากเงินของแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากัน เราจึงมี model คร่าวๆเพื่อที่จะหาจำนวนเงินที่เหมาะสมที่จะนำมาลงทุน นั่นคือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ภาระหนี้สิน เงินสำรองยามฉุกเฉิน รวมถึงเงินสำหรับแผนในอนาคต

ส่วนในแง่ของเงินลงทุนนั้นจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญเท่ากับว่าเมื่อลงทุนไปแล้ว เราสามารถสร้างผลตอบแทนได้กี่ %ต่อปี สิ่งนี้แหละที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพจากการลงทุนของเราเอง…

 

dca11

 

ทำไมต้องแบ่งเงินมาลงทุนแบบ DCA

หากคุณออมเงินไปเรื่อยๆ เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง คุณจะได้รับแค่ดอกเบี้ยเงินฝาก… แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้น คุณจะได้รับทั้งกำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างของราคารวมถึงเงินปันผลอีกด้วย…

เชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนคงได้ยินรูปแบบการลงทุนแบบออมในหุ้นกันมามาก อย่าง DCA (Dollar-Cost Averaging) เป็นอีกทางเลือกการลงทุนในหุ้นอย่างสม่ำเสมอ…หัวใจสำคัญของ DCA คือการทยอยลงทุนเป็นงวดๆ ในจำนวนเงินที่เท่าๆกันทุกงวดโดยไม่สนใจราคาของหุ้นว่าจะขึ้นหรือลงมากเพียงใด เพื่อกำจัดอารมณ์ที่ใช้ในการลงทุนและสร้างวินัยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ… และผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจาก DCA ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวคุณจะได้รับปันผล (ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ฯ) และเมื่อมันเกิดส่วนต่างจากราคาซื้อกับราคาขาย คุณจะได้กำไร/ขาดทุน หากคุณประสงค์ลงทุนแบบ DCA คุณต้องนำเงินเข้าพอร์ต (Cash  Balance เท่านั้น) เพื่อรอระบบตัดเงินตามวันที่คุณต้องการ ระหว่างที่เงินอยู่ในพอร์ตเพื่อรอตัดไปทำ DCA นั้น จะได้รับดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์บัวหลวงอีก 1.10% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยจะถูกคำนวณและนำฝากเข้าพอร์ตของท่านทุกต้นเดือน

 

แบ่งเงิน DCA เท่าไรดี ?

หลักจากคำนวนตามหลักการข้างต้นแล้ว เรามาลองคำนวณง่ายๆว่าถ้าต้องการลงทุนทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี โดยเลือกลงทุนแบบ DCA ในหุ้น BMSCITH จะได้ผลการลงทุนดังนี้…

0506177

**ระบบคำนวณโดยคิดรวม Price, Volume, Commission (0.157% กรณีส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง) และ VAT ทั้งนี้จะไม่เกินมูลค่าเงินที่ลงทุนต่อรอบของลูกค้า…และหากคำนวณหา Volume ได้แล้ว…จะปัดลงให้เป็น Board Lot (Odd Lot จะไม่ส่งคำสั่ง)

 • จำนวนเงินลงทุนทั้งหมด 60,000 บาท
 • ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย 10.67 บาท
 • จำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800 หุ้น

ซึ่งการเลือกลงทุนใน BMSCITH ยังได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10.89% (นับตั้งแต่หุ้นเข้าตลาด วันที่ 07/06/2016)

**BMSCITH เป็นกองทุนรวม ETF  โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…

 

จุดเด่นของการลงทุนแบบ DCA

 • เหมาะกับคนที่สนใจการลงทุน แต่ไม่มีเวลาว่างติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
 • สร้างวินัยการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความผันผวนของต้นทุน
 • กำจัดอารมณ์ที่ใช้ในการลงทุนเมื่อราคาหุ้นขึ้นๆลงๆออกไปได้

 

ข้อควรระวังการลงทุนแบบ DCA

 • DCA ไม่ใช่วิธีที่จะทำกำไรได้เสมอ ความเสี่ยงในการถัวในหุ้นผิดตัว อาจจะทำให้ขาดทุนได้
 • ต้องมีวินัยในการฝากเงินเข้าพอร์ตด้วยตนเองทุกเดือน
 • ถ้าจะออมหุ้นรายตัว ไม่ควรออมหุ้น ในหุ้นเพียงตัวเดียว
 • ควรจะมีการกระจายความเสี่ยง เลือกหุ้นที่ดีที่สุด แล้วออมต่อเนื่อง

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น