เงื่อนไขให้ยืมหุ้น … กำหนดได้

เงื่อนไขให้ยืมหุ้น ... กำหนดได้ - 2

อีกเรื่องน่ารู้สำหรับการให้ยืมหุ้นก็คือ “เงื่อนไขการให้ยืมหุ้น … สามารถกำหนดได้” ครับ เพื่อทางเลือกที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวกว่า เราจึงเสนอทางเลือกในการให้ยืมออกเป็น 3 ทาง ดังต่อไปนี้ครับ

1. ให้ยืมหุ้นทุกตัว 100%

นักลงทุนที่สนใจจะเป็นผู้ให้ยืม แล้วหุ้นที่ถืออยู่ส่วนใหญ่เป็นการถือเพื่อลงทุนระยะยาว หรือหุ้นส่วนใหญ่ในพอร์ตไม่ได้ซื้อขายบ่อยนัก เราแนะนำให้เลือกให้ยืมทุกตัว 100% ครับ ผลของการเลือกทางเลือกนี้คือ ระบบของเราจะนำหุ้นทุกตัวที่ตรงกับ SBL list ในพอร์ตของท่าน (หรือหุ้นใน SET100 นั่นแหละครับ : ตรวจสอบรายชื่อ SET100 ล่าสุดได้ที่นี่คลิ๊ก) ขึ้นกระดานโฆษณาบนระบบยืมให้ยืมหลักทรัพย์ในทุกเช้าแบบอัตโนมัติเพื่อรอการถูกยืมต่อไปครับ  (กาช่องที่ 1 ตามตัวอย่างแบบฟอร์มด้านล่าง คือ การให้ยืมทุกตัว 100%)

ตัวอย่างที่ 1 ถ้าท่านนักลงทุนถือหุ้นอยู่ 7 ตัว ตัวละ 10,000 หุ้น แต่เป็นหุ้นที่อยู่ใน SET100 เพียง 4 ตัว ระบบจะนำหุ้นให้ยืมเพียงแค่ 4 ตัว ตัวละ 10,000 หุ้นครับ

2. ให้ยืมหุ้นบางส่วน

นักลงทุนบางท่านที่อาจจะลงทุนแบบผสมผสาน คือถือลงทุนหุ้นดีมีคุณภาพไว้ยาวหน่อย แต่ก็มีจิตวิญญาณแห่งนักล่าลงทุนแบบเก็งกำไรอีกส่วนหนึ่ง ก็อาจจะไม่อยากให้หุ้นที่ลงทุนสั้นๆนั้นโดนยืมไป ทางเราแนะนำให้เลือกให้ยืมแบบบางส่วนได้ครับ โดยระบุได้ว่าเฉพาะหุ้นตัวใดที่อยากจะให้ยืม ตัวใดไม่ต้องให้ยืม และยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้ยืมกี่หุ้นหรือเป็นกี่ % ครับ ทางเลือกนี้ยังอาจจะประยุกต์ใช้กับนักลงทุนที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำและไม่อยากจะต้องเฝ้าดูเป็นครั้ง ก็สามารถจะเอาหุ้นขึ้นทุกตัว แต่ระบุเป็นตัวละ 99% แทน ก็จะมีส่วนหนึ่งที่คงเหลือไว้ให้ได้เข้าประชุมตลอดครับ (กาช่องที่ 2 และ 3 ตามตัวอย่างแบบฟอร์มด้านล่าง คือ การให้ยืมหุ้นบางส่วน)

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าท่านนักลงทุนถือหุ้นอยู่ 3 ตัว หุ้น A, B และ C ตัวละ 10,000 หุ้น (สมมติว่าอยู่ใน SET100 ทั้งหมด) กาช่องที่ 2 ระบุ “หุ้น A 50%” ผลคือ หุ้น A นำขึ้นให้ยืม 5,000 หุ้น, หุ้น B นำขึ้นให้ยืม 10,000 หุ้นและหุ้น C นำขึ้นให้ยืม 10,000 หุ้น (กาช่อง 2 ระบุหุ้นใดเฉพาะหุ้นนั้นมีเงื่อนไข ที่เหลือยังเอาขึ้นให้ยืม 100%)

ตัวอย่างที่ 3 ถ้าท่านนักลงทุนถือหุ้นอยู่ 3 ตัว (เช่นเดิม) หุ้น A, B และ C ตัวละ 10,000 หุ้น (สมมติว่าอยู่ใน SET100 ทั้งหมด) กาช่องที่ 3 ระบุ “หุ้น A 50%” ผลคือ เฉพาะหุ้น A นำขึ้นให้ยืม 5,000 หุ้น, หุ้น B ไม่นำขึ้นให้ยืมและหุ้น C ไม่นำขึ้นให้ยืม (กาช่อง 3 ระบุหุ้นใดเฉพาะหุ้นนั้นมีเงื่อนไข ที่เหลือไม่เอาขึ้นให้ยืม)

3. ให้ยืมเมื่อส่งคำสั่งเป็นรายครั้ง

แน่นอนว่าทางเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนักเก็งกำไรระยะสั้น ซึ่งจะซื้อขายเร็วไม่ได้ถือหุ้นไว้นานนัก ผลของทางเลือกนี้คือ “ไม่นำหุ้นขึ้นกระดานให้ยืมหุ้น” ซึ่งก็จะมีนักลงทุนที่ลงนามสัญญา SBL มาเพื่อเป็น “ผู้ยืมขายชอร์ต” เท่านั้น เพราะการทำสัญญา SBL เพียงครั้งเดียวจะสามารถทำธุรกรรมเป็นได้ทั้งผู้ยืมและผู้ให้ยืม ซึ่งจะมีคำถามต่อว่าทำไมไม่มีทางเลือก “ไม่ให้ยืมหุ้น” เราพบว่าบางครั้งแม้จะเป็นนักลงทุนระยะสั้นแต่ก็ถือหุ้นอยู่นานหลายสัปดาห์ ก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนหุ้นมาให้ยืมหุ้นได้โดยส่งคำสั่งให้ยืมแบบระบุเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 5 วัน 2 สัปดาห์ 3 เดือน เป็นต้น หรือกรณีที่นักลงทุนเกิดอาการ “ติดหุ้น” ก็อาจจะเป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนด้วยการให้ยืมเพื่อรอ “หลุดดอย” ได้ เพราะการลงนามเพิ่มเติมหากเปลี่ยนใจอยากให้ยืมหุ้นอาจยุ่งยากกว่าการเลือกส่งเป็นรายครั้งแล้วไม่นำหุ้นขึ้นกระดานให้ยืมครับ (กาช่อง 4 ตามตัวอย่างแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งคำสั่งเป็นรายครั้ง)

ฟอร์มเงื่อนไขการให้ยืม -1

การเลือกทางให้ยืมที่เหมาะสม จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการพอร์ตของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังได้ผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมการให้ยืมส่งเสริมการออมในหุ้นให้งอกเงยขึ้นอีกทางครับ …

ติดต่อ SBL Desk โทร 02-618-1485-86 ครับ

___________________________________________________________

เขียนโดย  SBL-BLS

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น