เครดิตภาษีเงินปันผล ทำอย่างไร ?

นักลงทุนหลายๆท่านที่ได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ทราบหรือไม่ว่า…เราสามารถยื่นขอเครดิตเงินคืนจากภาษีเงินปันผลที่เสียไปได้ !

ทำไมต้องยื่นเครดิตภาษีเงินปันผล ?

เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีกำไรจากการดำเนินงาน จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหากบริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลนั้นก่อน แล้วจึงจ่ายเงินปันผลหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษี และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี จึงให้มีสิทธิในการขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้นั่นเอง…

โดยเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นภาษี นักลงทุนที่ได้รับเงินปันผลมีสิทธิเลือกเสียภาษี ดังนี้

 1. เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%  และไม่นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี ณ สิ้นปี
 2. นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี ณ สิ้นปี และยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืน

…แล้วจะเลือกเสียภาษีอย่างไรดี ?

หาก “อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา < อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนถืออยู่” ควรยื่นเครดิตภาษี
หาก “อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา > อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนถืออยู่” ไม่ควรยื่นเครดิตภาษี

ยื่นเครดิตภาษีเงินปันผล…ทำอย่างไร ?

ก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดข้อมูลภาษีเงินปันผลของท่าน ผ่านบริการ Investor Portal ก่อน รายละเอียด ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Investor Portal ได้ที่ www.set.or.th/tsd (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก Investor Portal สามารถสมัครใช้บริการได้ที่นี่ คลิก )

1

2. เลือกที่เมนู “พิมพ์รายงาน” จากนั้นเลือก “ไฟล์ยื่นกรมสรรพากร”

2

3. เลือกปีภาษี จากนั้น คลิกเลือกรูปแบบไฟล์ “สำหรับยื่นแบบภาษีฯทางอินเทอร์เน็ต”

3-1

หลังจากดาวน์โหลดข้อมูลภาษีเงินปันผลเรียบร้อยแล้ว สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้ค่ะ

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th จากนั้นเลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

4

2. เลือก “ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560” จากนั้นเลือก “ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91”

5

3. เลือกที่สี่เหลี่ยมหน้าข้อความ “มาตรา 40(4)(ข) เงินได้จากเงินปันผลจากบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย” และเลือก ทำรายการต่อไป

6

4. เลือก “บันทึก/แก้ไข เงินปันผล”

7

5. เลือก “ประสงค์อัพโหลดข้อมูล” จากนั้น เลือกไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด (Choose File) และ กดอัพโหลดจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ระบบจะดึงข้อมูลและแสดงในรายการเงินปันผลฯของผู้มีเงินได้ให้โดยอัตโนมัติ

8

ที่มา : www.set.or.th

ข้อควรระวัง !

 • กรณีต้องการยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผล จะต้องนำปันผลที่ได้รับจากทุกหลักทรัพย์มาแสดงเพื่อคำนวณเครดิตภาษีในปีนั้นๆ ไม่สามารถเลือกแสดงเพียงบางหลักทรัพย์ได้
 • เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น เงินปันผลในส่วนนี้ จะไม่สามารถใช้ยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลได้
 • ไม่สามารถยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลย้อนหลังได้

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

10 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. OIC

   เบื้องต้นข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นเฉพาะหุ้นนะคะ ทั้งนี้ส่วนกองทุนจะมีหนังสือรับรองกองทุนแยกต่างหากค่ะ

 1. Apiwan

  ดีมากๆเลย บัวหลวงให้ข้อมูลเกร็ดเล็กน้อยที่ ผู้ลงทุนบางทีละเลย

 2. ธร

  เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น เงินปันผลในส่วนนี้ จะไม่สามารถใช้ยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลได้….. แล้วเงินปันผลส่วนนี้ ต้องนำไปรวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ณ สิ้นปีหรือไม่?

 3. พุฒิพงศ์

  ข้อมูลเป็นประโยชน์
  ดีมากๆๆๆๆๆๆเลยครับ
  รักบัวหลวงงงงงงงงง

แสดงความคิดเห็น