สมัคร E-ATS ผ่านตู้ ATM ของ KBANK อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 :   ระบุรหัสบัตร ATM ของท่าน และกด ENTER

(1)

ขั้นตอนที่ 2 :  เลือก “รายการอื่น ๆ”

2

ขั้นตอนที่ 3 :  เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ / บริการเติมเงินอัตโนมัติ”

3

ขั้นตอนที่ 4 :  เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)”

4

ขั้นตอนที่ 5 : เลือก “ระบุรหัสบริษัท”

5

ขั้นตอนที่ 6 : เลือกประเภทบัญชีธนาคารของท่าน

6

ขั้นตอนที่ 7 :  ระบุรหัสบริษัท (5 หลัก) เป็น “50201” จากนั้นเลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง”

7

ขั้นตอนที่ 8 :  ระบุหมายเลขสมาชิก/เลขที่อ้างอิง เป็น “Username 6 หลัก” จากนั้นเลือก “หมายเลขถูกต้อง”

8

ขั้นตอนที่ 9 :  หน้าจอจะปรากฏ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฯ  แล้วกด “ยืนยันการทำรายการ”

8

ขั้นตอนที่ 10 :  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามหน้าจอ แล้วกด “ยืนยันทำรายการ”

10

เมื่อยืนยันแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความ “ท่านได้ทำรายการเรียบร้อยแล้ว”  กรุณารอรับสลิปยิืนยันการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน  โดยท่านจะสามารถใช้งานบริการ E-ATS ได้ภายหลังจากการสมัคร 3 วันทำการ

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น