เมื่อหลักทรัพย์ที่ให้ยืมขึ้นเครื่องหมาย จะยังได้สิทธิประโยชน์อยู่ไหม

ระหว่างที่หลักทรัพย์ถูกให้ยืม หากมีการขึ้นเครื่องหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เจ้าของหลักทรัพย์จะยังได้รับสิทธินั้นอยู่หรือไม่ ?

นักลงทุนยังได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ครบถ้วน โดยระบบจะยกเลิกรายการให้ยืมหลักทรัพย์ และคืนหลักทรัพย์กลับเข้าพอร์ตผู้ให้ยืม
ก่อนหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD, XA, XR, XW, XB  

สำหรับกรณี XM  เนื่องจาก เงื่อนไขการให้ยืมหลักทรัพย์ : กำหนดให้ยืมหลักทรัพย์เป็นจำนวนร้อยล่ะ 99 ของจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เพื่อให้ยังมีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีที่ไม่ถูกยืม เพื่อคงประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ( Corporate Action )

ทราบได้อย่างไรว่าหลักทรัพย์ถูกคืนกลับเข้าพอร์ตแล้ว

1.ตรวจสอบได้จาก ใบยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ SBL Deal Confirmation

Lender Recall

*Lender  Recall หมายถึง รายการหลักทรัพย์ถูกคืนเข้าพอร์ต หรือลูกค้าเรียกคืนหลักทรัพย์*

ซึ่งท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน ณ สิ้นวัน ที่หลักทรัพย์ถูกคืนกลับเข้าพอร์ต

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้อย่างไร ? และมีอีเมลแจ้งยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ อะไรบ้าง คลิกที่นี่

2. ตรวจสอบได้จาก Streaming 

กรณีหลักทรัพย์ถูกให้ยืม : หน้าจอ  Portfolio  จะแสดง  (flag r) หรือ ปรากฏ ( r ) ท้ายชื่อหลักทรัพย์นั่นเอง

S2.2

และเมื่อหลักทรัพย์นั้นถูกคืนแล้ว (r) ท้ายชื่อหลักทรัพย์นั้นๆ ก็จะกลับมาเป็นหน้าจอปกติ

s3

 

ดังนั้น นักลงทุนหมดกังวลกับเรื่องการเสียสิทธิประโยชน์ช่วงขึ้นเครื่องหมายใช้สิทธิ X ไปได้เลย

หากท่านเป็นนักลงทุนที่ถือหลักทรัพย์ในระยะยาวและถือหลักทรัพย์ใน  SBL Securities  ต้องการหาผลตอบแทนเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการให้ยืม อย่าพลาดที่จะสมัครบริการนี้กันนะคะ … อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  SBL  คืออะไร ?  และ วิธีการสมัครใช้บริการ SBL  คลิกที่นี่ 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น