ลักษณะหุ้นไม่น่าออม…เป็นอย่างไร?

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม…เป็นอย่างไร ?

 • บริษัทขาดทุนตลอดเวลา…ไม่ว่าจะปีไหน…เดือนไหน สรุปงบออกมาก็ขาดทุนอยู่ดี ในบางครั้งอาจจะหวือหวาทางเทคนิค อยากทำให้หลายๆ คนอยากเข้าไปดอย…เอ้ยไปลอง!! แต่ลองนึกดูดีๆอีกทีนึงนะ หุ้นจะเติบโตได้อย่างไร ถ้าบริษัทยังขาดทุน!!
 • หนี้สินเยอะกว่าส่วนทุนเสียอีก…เราไม่ได้จะกำลังบอกว่าบริษัทที่ไม่ก่อร่างสร้างหนี้นั้นจะดีเลิศเลอ เพราะไม่มีหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีการลงทุน ต่อยอด หรือขยายใดๆ เพิ่มเลย แต่ตรงกันข้าม ถ้าหนี้เยอะเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี…ถ้าหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
 • กระแสเงินสดติดลบซึ่งกระแสเงินสดนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน, กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เมื่อไรก็ตามที่กระแสเงินสดเหล่านี้เริ่มลดลง…จนกระทั่งติดลบ การคิดที่จะลงทุนนั้นไม่เป็นผลดีแน่
 • เสียเปรียบด้านการแข่งขัน…ซึ่งเป็นบริษัที่อดีตเคยทำยังไง…ปัจจุบันก็ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่แบบนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นเลย หากวันใดวันหนึ่งเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็อาจจะทำให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ก็เป็นได้…หรืออาจจะมีสินค้าอื่นที่สามารถทดแทนได้!!

 

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : สภาพคล่องไม่ดี

เงินสำรองเงินสดของบริษัทจะเพียงพอหรือไม่นั้น…คำนวณจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับหนี้สิน…

โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้…อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratios) = สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) / หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)

1

โดยหากค่าอัตราส่วนสภาพคล่อง มีค่าต่ำกว่า 1 เท่า แสดงถึงว่าบริษัทมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ แล้วอัตราส่วนสภาพคล่องมีค่าเท่าไรถึงดี…คำตอบ คือ ต้องมีค่ามากกว่า 1 เท่า ขึ้นไป…

 

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : มี D/E หนี้สินสูง

โดยแหล่งเงินของบริษัทนั้น พูดง่ายๆ คือมาจาก เงินทุน + เงินกู้ แต่ในกรณีกู้เกิดหนี้ ก็ต้องบวกดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไปด้วย…หากบริษัทนั้นกู้เงินมาเพื่อ…ขยายบริษัท ลงทุนเพิ่มจนกระทั่งได้กำไร และสามารถชำระเงินกู้และดอกเบี้ยได้ เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้ามหากถ้ากำไรก้อนนั้นไม่สามารถจ่ายชำระหนี้และดอกเบี้ยได้ ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินสูง

คำนวณจากสูตร อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) = Total Debt / Equity x 100  แล้วคำตอบเท่าไรถึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ ประมาณ 1 เท่า ต้นๆ

2

 

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : กระแสเงินสดติดลบ

งบกระแสเงินสด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้…

 • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เป็น เงินสดรับจ่ายที่เกิดจากการดำเนินงาน ควรมีค่าเป็นบวก แสดงถึงมีความสามารถในการดำเนินงาน และมีสภาพคล่อง
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ถ้าค่าเป็นลบ ไม่แปลก…เพราะข้อมูลส่วนนี้จะแสดงถึงว่า บริษัทจ่ายเงินลงทุนไปกับอะไรบ้างในอนาคต เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยเกิดจากกระแสเงินสดไหลเข้าหรือออก จากการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากธนาคาร หรือหนี้สินระยะยาว / กระแสเงินสดไหนออกจากเงินปันผลจ่าย

3

 

ลักษณะหุ้นไม่น่าออม : จบด้วยวงจรเงินสดไม่ดี

เรียกได้ว่า คนทำธุรกิจนั้นก็อยากได้รับเงินเร็วๆ จากลูกค้า ยิ่งระยะเวลาวันมาก..เงินยิ่งจม กว่าจะได้รับเงินนาน อาจทำให้ต้องไปกู้…
แสดงว่า ระยะเวลายิ่งสั้นยิ่งดี…

4

 

Tips : อ่านงบการเงินง่ายๆ ได้ที่ www.set.or.th > ระบุชื่อหุ้นที่ต้องการ ลงในช่อง Get Quote > เลือกเมนู บริษัท/หลักทรัพย์ จากนั้นเลือก “สรุปข้อมูลสนเทศบริษัทจดทะเบียน”

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

11 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. นายสุนนท์ รัตนกิจ

  เป็นบทความที่มีประโยชน์มาก ควรให้ความรู้แบบนี้อย่างสม่ำเสมอ

 2. ชัยวัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

  สรุปประเด็นหลักๆได้ชัดเจนดีครับ

 3. สมศักดิ์

  ดีมากครับและต้องการได้รับความรู้ประเภทนี้อีกครับ

แสดงความคิดเห็น