มือใหม่เข้าใจ TFEX : ตอนที่ 2 เมนูการซื้อขาย TFEX ผ่าน Streaming

ในตอนแรก เราได้เรียนรู้ลักษณะที่สำคัญของการซื้อขายอนุพันธ์ในตลาด TFEX ไปแล้ว ต่อมาเราจะมาดูหน้าตาโปรแกรมที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขาย รวมถึงความหมายของแต่ละเมนูที่ใช้ในการส่งคำสั่งกันค่ะ แต่!!…ก่อนอื่นเลย สำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับเปิดบัญชีอนุพันธ์ได้เลยค่ะ ^^

หน้าตาโปรแกรม Streaming (สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์)

2.1

** สำหรับท่านที่มีบัญชีอนุพันธ์แล้ว สามารถเลือกคำสั่งซื้อขายบัญชีอนุพันธ์์ได้ โดยเลือกตรง A/C เป็น Derivativesได้เลยค่ะ **

ความหมายของเมนูที่ใช้ส่งคำสั่ง

2.21. Line = วงเงินที่ได้รับในการซื้อขายอนุพันธ์

2. EE = เงินส่วนที่เหลือหลังหักเงินประกันจากการเปิดสัญญาไปแล้ว สามารถนำเงินส่วนนี้มาเปิดสถานะเพิ่มได้

3. Equity = เงินของลูกค้าที่มีอยู่ทั้งหมด หลังหักผลกำไร/ขาดทุนแล้ว

2.3

4. รูปแบบคำสั่ง 4 แบบ

 • กรณีต้องการเปิดสถานะสัญญา
  • ต้องการเปิดสถานะฝั่งซื้อ (มองราคาขึ้น) เลือก Long + Open
  • ต้องการเปิดสถานะฝั่งขาย (มองราคาลง) เลือก Short + Open
 • กรณีต้องการปิดสถานะสัญญา
  • เดิมมีสถานะซื้อ (Long) สามารถปิดสถานะโดย เลือก Short + Close
  • เดิมมีสถานะขาย (Short) สามารถปิดสถานะโดย เลือก Long + Close

5. ประเภทของราคา (Price Type)

 • Limit ส่งคำสั่งซื้อขายตามราคาที่กรอกในช่อง Price
 •  ATO ส่งคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาเปิด
 • Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยมี 3 ประเภท ดังนี้
  • MP จับคู่คำสั่งทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได้มากกว่า 1 ระดับราคา) หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่ง Limit order ณ ราคาที่ดีกว่า Last Traded Price 1 tick
  • MP MKT จับคู่คำสั่งทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ได้มากกว่า 1 ระดับราคา) หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลิกที่เหลือให้อัตโนมัติ
  • MP MTL จับคู่คำสั่งทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (จับคู่ระดับราคาเดียว) หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่ง Limit order ที่ราคาเท่ากับ Last

ตัวอย่างการจับคู่ซื้อขาย  ส่งคำสั่งขายประเภท Market Order 80 สัญญา

2.4

กรณีส่งคำสั่ง MP (Special Market Order)

จับคู่ 77 สัญญา (55 สัญญา @ 886.0 และ 22 สัญญา @ 885.9)

ส่วนที่เหลือระบบจะตั้งเป็น Limit Order 3 สัญญา @ 885.8

กรณีส่งคำสั่ง MP-MKT (Market Order)

จับคู่ 77 สัญญา (55 สัญญา @ 886.0 และ 22 สัญญา @ 885.9)

ส่วนที่เหลือ 3 สัญญา ระบบจะยกเลิกให้ทันที

กรณีส่งคำสั่ง MP-MTL (Market to Limit Order)

จับคู่ 55 สัญญา @ 886.0

ส่วนที่เหลือระบบจะตั้งเป็น Limit Order 25 สัญญา @ 886.0

6. Validity

 • Auction คำสั่งซื้อขายจะ expire ทันทีที่เข้าช่วง Pre-open ถัดไป
 • Auto-M ส่งคำสั่งในช่วง Pre-Open เท่านั้น โดยจะจับคู่ที่ราคาเปิด หากจับคู่ไม่หมดคำสั่งจะถูก cancel
 • Cancel คำสั่งซื้อขายจะ expire หลังจากที่ Series นั้น ๆ หมดอายุแล้ว
 • Date คำสั่งซื้อขายจะ expire หลังจบ Afternoon Session ของวันที่กำหนด
 • Day คำสั่งนั้นจะมีผลไปจนกว่าจะหมดวัน
 • FOK คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่ทันที แต่หากจับคู่ตามจำนวนที่กำหนดไม่ได้ ให้ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดทันที
 • IOC คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่ทันทีตามจำนวนที่สามารถจับคู่ได้ โดยส่วนที่เหลือจะถูก Cancel
 • Session คำสั่งซื้อขายจะ expire ทันทีที่ถึง Session ที่กำหนดแบบวันต่อวัน
 • Time คำสั่งซื้อขายจะ expire ทันทีที่ถึงวันและเวลาที่กำหนด

จะดูรายละเอียดของสัญญาได้ที่ไหน??

หากท่านต้องการดูรายละเอียดของสัญญานั้น ๆ สามารถดูได้ดังนี้ค่ะ

 • เข้าเมนู Quote และ คลิก Intraday ซึ่งในหน้านี้จะแจ้งข้อมูลการซื้อขาย รวมถึงข้อมูลการซื้อขายวันสุดท้าย

2.5

 • คลิก Contract Specifications เพื่อตรวจสอบข้อมูลของสัญญา

2.6

ในเมื่อทำการซื้อขายผ่าน Streaming ได้แล้ว อย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับการเปิดสัญญานะ ต้องไม่ลืมว่าการซื้อขายอนุพันธ์นั้นต้องคำนึงถึงหลักประกันเป็นสำคัญด้วย ถ้าไม่อยากโดนเรียกหลักประกันเพิ่มแบบงงๆ ลองสละเวลาซักนิดไปดูตอนต่อไปกันเลย คลิก !!

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น