ต้องการใช้สิทธิเพิ่มทุน…ทำอย่างไร?

หากท่านต้องการใช้สิทธิเพิ่มทุน กรุณาส่งเอกสาร ดังนี้

 1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. หลักฐานการชำระเงิน
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบต่างด้าว / สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางในการยื่นเอกสาร

ส่งเอกสารข้างต้น (ฉบับจริง)

 1. ผ่านตัวแทนรับจองซื้อ (ยื่นเอกสารด้วยตนเอง) หรือ
 2. ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน (ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง)

หมายเหตุ : เนื่องจากการใช้สิทธิเพิ่มทุนมีกำหนดระยะเวลาในการรับเอกสาร กรุณาส่งเอกสารภายในวัน/เวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันเอกสารล่าช้าหรือสูญหาย แนะนำให้ส่งเอกสารแบบ EMS และเก็บหมายเลขลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบสถานะ

มารู้จัก “การเพิ่มทุน” คืออะไร?

การเพิ่มทุน คือ การที่บริษัทต้องการระดมเงินทุนโดยออกหุ้นเพิ่ม ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้ เช่น นำไปขยายธุรกิจ ชำระหนี้หรือเงินกู้ต่างๆ หรือเพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งการเพิ่มทุนแต่ละครั้งมีทั้งผลดี และไม่ดี ต่อผู้ถือหุ้นเดิม ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ทำไมวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (ไม่ได้รับสิทธิเพิ่มทุน) ราคาหุ้นถึงลง?

เนื่องจากคนที่ซื้อหุ้น ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มทุน ทำให้ราคาหุ้นปรับลงตามสัดส่วน หรือ เรียกว่า Dilution Effect
แล้ว Dilution Effect นี่คำนวณกันยังไง มาดูกันค่ะ…

[(อัตราหุ้นเดิม x ราคาปิด ณ วันก่อนขึ้น XR) + (อัตราหุ้นเพิ่มทุน x ราคาเพิ่มทุน)] / อัตราหุ้นใหม่ทั้งหมด

สมมติ หุ้น BEAR จะมีการเพิ่มทุน โดยขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 20/02/2018 อัตราส่วน 9 : 1 ที่ราคาจองซื้อ 4 บาท โดยราคาปิดของหุ้น BEAR ณ วันก่อนขึ้น XR อยู่ที่ 12.95 บาท

นั่นคือ ถ้าเราซื้อหุ้น BEAR ก่อนวันขึ้นเครื่องหมายและถือจนถึงวันขึ้นเครื่องหมาย XR เราจะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 4 บาท

เมื่อถึงวันที่ขึ้น XR ราคาหุ้นจะ Dilute ลงมาเหลือ {(9 x 12.95) + (1 x 4)} / (9 +1) = 12.10 บาท (ราคาทางทฤษฎี)

แล้วเราควรตัดสินใจ “เพิ่มทุน” หรือ “ไม่เพิ่มทุน” ดีล่ะ?

 • ถ้าเพิ่มทุน : สมมติต้นทุนราคาหุ้นของเราอยู่ที่ 13 บาท มีจำนวน 9,000 หุ้น มูลค่ารวมเท่ากับ 117,000 บาท
  เมื่อเพิ่มทุนแล้ว ราคาหุ้นจะลดลงเหลือ 12.10 บาท แต่จำนวนหุ้นของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 หุ้น (เดิมมี 9,000 เพิ่มทุน 9 : 1 แสดงว่าได้หุ้นเพิ่ม 1,000 หุ้น) มูลค่ารวมจะเท่ากับ 121,000 บาท

นั่นคือ เมื่อเพิ่มทุนเเล้ว มูลค่ารวมของหุ้นจะเพิ่มขึ้น 121,000 -117,000 = 4,000 บาท
แต่หักค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1000 x 4 = 4,000 บาท
จะเห็นได้ว่า หลังจากเพิ่มทุนแล้ว ยังคงรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นได้เท่าเดิม

 • ถ้าไม่เพิ่มทุน : ก็ต้องยอมรับผลขาดทุนของราคาที่ลดลง จากการเกิด Dilution Effect
  โดยจะขาดทุน 0.90 บาทต่อหุ้น จำนวน 9,000 หุ้น รวมแล้วจะขาดทุน 8,100 บาท
  นั่นหมายถึง เราได้สูญเสียสัดส่วนการถือครองหุ้นไปนั่นเอง

* หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง การเพิ่มทุนก็เช่นกัน ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลก่อนการเพิ่มทุน

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

6 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. ผดุงศักดิ์

  ดีมากครับ ทำให้เข้าใจดีขึ้นมากเรื่องหุ้นเพิ่มทุน แต่ในกรณีที่มีแถม warrent หมายถึงเราจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับ ถ้าจะให้ดี ลองยกตัวอย่างบ้านปูเลยครับ เพราะเป็นกรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงเร็วๆนี้ครับ

 2. Anonymous

  มันต้องแบบนี้ คิดไม่ผิดที่เลือกโบรคนี้..จริงๆๆ

แสดงความคิดเห็น