การส่งคำสั่งแบบ Conditional Order

มีราคาในใจอยู่เเล้ว เลือกเลย Conditional Order

… highlight สำคัญของคำสั่งแบบ Conditional Order …. ก็คือ การกำหนดเงื่อนไข Trigger Price

มาเริ่มทำความรู้จักที่เงื่อนไขคำสั่งยอดนิยมกันก่อนดีกว่า เชื่อว่าหลายๆท่านจะต้องอยากใช้เงื่อนไขนี้แน่นอน Conditional Order จะเป็นการส่งคำสั่งที่มีเงื่อนไขรั้งไว้ว่าต้องถึงราคาที่เรากำหนดก่อน จึงจะส่งคำสั่งออกไป ที่มีเงื่อนไขนี้เพราะว่าปกติการส่งคำสั่งซื้อขาย เมื่อส่งออกไปแล้วคำสั่งจะเข้าไปในระบบและจับคู่การซื้อขายให้โดยอัตโนมัติตามหลัก “ราคาและเวลาที่ดีที่สุด” (Price then Time Priority) คือหากเราส่งคำสั่งออกไปแล้วและระบบสามารถจับคู่ได้ ก็จะจับคู่ให้ในราคาที่ดีที่สุด

“Buy”  ปัจจุบันหุ้น A ราคา 10 บาท นายเก่งจะซื้อก็ต่อเมื่อราคา 12 บาท (follow buy) หากส่งคำสั่งปกติผ่านโปรแกรม Streaming คือส่งคำสั่งซื้อออกไปที่ราคา 12 บาท ระบบก็จะจับคู่คำสั่งให้ทันทีในราคา Best Offer ในขณะนั้น แต่ Conditional Order จะมาสามารถตั้งเงื่อนไขได้ว่าให้ราคาถึง 12 บาทก่อน จึงจะส่งคำสั่งซื้อออกไป

conditional1

“Sell”  ปัจจุบันหุ้น B ราคา 10 บาท นายกาจจะขาย ถ้าราคาลงไปถึง 9 บาท (cut loss) หากส่งคำสั่งปกติผ่านโปรแกรม Streaming คือส่งคำสั่งขายออกไปที่ราคา 9 บาท ระบบจะจับคู่คำสั่งให้ทันทีในราคา Best Bid ในขณะนั้น แต่ Conditional Order จะมาสามารถตั้งเงื่อนไขได้ว่าให้ราคาลดลงถึง 9 บาทก่อน จึงจะส่งคำสั่งขายออกไป

conditional2

…มาดูวิธีการคีย์คำสั่งกันเลย !! 

conditional3

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรายละเอียดคำสั่งซื้อขายที่ต้องการส่งออกไป

 • Stock       ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคำสั่ง
 • Volume   จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการส่งคำสั่ง
 • Price        ระบุราคาของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อขาย หรือ เลือกเงื่อนไขของการส่งคำสั่งจาก Price Condition ก็ได้
  • LAST    ให้คำสั่งซื้อขาย ส่งออกไปที่ราคา LAST หากเข้าเงื่อนไข
  • BID      ให้คำสั่งซื้อขาย ส่งออกไปที่ราคา BID หากเข้าเงื่อนไข
  • OFFER  ให้คำสั่งซื้อขาย ส่งออกไปที่ราคา OFFER หากเข้าเงื่อนไข
  • MTL     หากคำสั่งเข้าเงื่อนไข ระบบจะทำการส่งคำสั่งเข้าสู่ตลาดโดยจะจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามที่ราคาที่ดีที่สุด (Top Best Price) หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคำสั่งให้ใหม่โดยอัตโนมัติในราคา LAST

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุเงื่อนไขในการรั้งคำสั่งซื้อขาย

 • Trigger Stock            ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการกำหนดเงื่อนไข
 • Trigger Price             กำหนดราคาในใจ ที่ต้องการซื้อ หรือ ขาย
 • Trigger Condition     เงื่อนไขที่นำไปเปรียบเทียบกับ Trigger Price ที่เรากำหนด มีเงื่อนไขดังนี้
  • Last Price >= Trigger Price เมื่อราคา Last มากกว่า หรือ เท่ากับ Trigger Price ที่กำหนด
  • Last Price <= Trigger Price เมื่อราคา Last น้อยกว่า หรือ เท่ากับ Trigger Price ที่กำหนด
  • Bid price >= Trigger Price เมื่อราคา Bid มากกว่า หรือ เท่ากับ Trigger Price ที่กำหนด
  • Bid price <= Trigger Price เมื่อราคา Bid น้อยกว่า หรือ เท่ากับ Trigger Price ที่กำหนด
  • Offer Price >= Trigger Price เมื่อราคา Offer มากกว่า หรือ เท่ากับ Trigger Price ที่กำหนด
  • Offer Price <= Trigger Price เมื่อราคา Offer น้อยกว่า หรือ เท่ากับ Trigger Price ที่กำหนด

หมายเหตุ Cond. เงื่อนไขของการส่งคำสั่ง จะระบุหรือไม่ก็ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • FOK  (Fill or Kill)  คือ คำสั่งซื้อ-ขายที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาที่กำหนดไว้ทันที หากซื้อ-ขายไม่หมดทั้งจำนวน จะยกเลิกคำสั่งนั้นทั้งหมด
 • IOC  (Immediate or Cancel)  คือ คำสั่งซื้อ-ขายที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาที่กำหนดไว้ทันที หากซื้อ-ขายไม่หมดทั้งจำนวน ส่วนที่เหลือ จะถูกยกเลิก

จากนั้น ระบุ PIN Code ตัวเลข 6 หลัก พร้อมเลือกว่าต้องการ BUY หรือ SELL หลังจากยืนยันการส่งคำสั่งเรียบร้อยเเล้ว คำสั่งจะวิ่งไปตั้งรอในส่วน “Algo Order View” ให้ทันที!!

4c

เพียงแค่มี “วินัยการลงทุน” ก็สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจ ให้ iAlgo ช่วยคุณสิคะ

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. Ratchanee

  ทำไม ตั้ง ขายไปแล้ว ยังไม่ match สักที. นานมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น